Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Novetats en la Desgravació Fiscal per a propietaris d’habitatges de lloguer

març 11, 2024 | Últimes entrades

A Solfinc, experts en gestió de lloguers a Barcelona, ens mantenim sempre al corrent de les últimes tendències que afecten propietaris i inquilins. Amb l’inici d’aquest nou any, es presenten canvis significatius en les desgravacions fiscals per als propietaris que lloguen habitatges, establint noves bases en el mercat del lloguer. En el context actual, on el mercat immobiliari enfronta constants canvis, és crucial estar al corrent de les novetats legislatives que afecten propietaris i inquilins per igual. Aquest article s’endinsa en les recents modificacions legislatives que substitueixen la bonificació genèrica del 60% sobre els rendiments del lloguer per un sistema més detallat i ajustat, pensat per a adaptar-se a les diferents situacions contractuals i fomentar pràctiques de lloguer més justes i beneficioses. En Solfinc, el nostre objectiu és mantenir-lo informat i oferir-li l’assessorament necessari perquè pugui gestionar aquests canvis de manera efectiva i treure el màxim partit a les seves propietats de lloguer.

Desgravació base del 50%

La legislació fiscal espanyola ha introduït canvis significatius en les desgravacions fiscals per a propietaris que lloguen habitatges. Aquestes reformes, aplicables des de 2024, busquen incentivar el lloguer en millors condicions i a preus més accessibles, especialment en zones tensionades.

Des del 26 de maig de 2023, tots els contractes d’arrendament formalitzats es beneficien d’una reducció base del 50% en el rendiment net del capital immobiliari, que pot incrementar-se fins al 90% sota unes certes condicions. Aquesta mesura constitueix la base sobre la qual es poden aplicar bonificacions addicionals, segons diverses condicions vinculades al contracte i la ubicació de la propietat.

Bonificacions especials

Les modificacions en la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni, estableixen un marc actualitzat per als beneficis fiscals en el lloguer d’habitatges, ajustant-se per a incentivar pràctiques de lloguer més equitatives i sostenibles. Aquests canvis, aplicables en contractes signats a partir del 26 de maig de 2023 i en vigor a partir de l’1 de gener de 2024, reflecteixen un esforç per alinear les polítiques fiscals amb les necessitats actuals del mercat immobiliari, promovent la millora de les propietats i facilitant l’accés a l’habitatge. És important tenir en compte que aquestes modificacions s’aplicaran en la renda d’exercici 2024, que es realitza en 2025, la qual cosa permet als contribuents planificar les seves finances de manera adequada.

La llei introdueix bonificacions especials que poden incrementar la desgravació fins al 90% en uns certs casos, buscant incentivar pràctiques específiques dins del sector de l’arrendament. Aquestes bonificacions especials són aplicables sota les següents condicions:

  1. 90% de Bonificació: Per als nous contractes formalitzats en zones de mercat residencial tensionat, on l’arrendador ofereixi una reducció d’almenys un 5% sobre la renda del contracte anterior. Aquesta mesura busca alleujar la pressió en les àrees més demandades, facilitant l’accés a l’habitatge.
  2. 70% de Bonificació: Aquesta bonificació s’aplica al lloguer d’habitatges per primera vegada en zones tensionades a inquilins entre 18 i 35 anys, o quan el propietari destini l’habitatge a lloguer social o a persones vulnerables. L’objectiu és promoure la inclusió i l’accés a l’habitatge per a joves i col·lectius en situació de vulnerabilitat.
  3. 60% de Bonificació: S’aplica a propietats sobre les quals s’han executat obres de rehabilitació en els dos anys previs a la signatura del contracte, sempre que no s’apliquin les condicions per a bonificacions més altes esmentades anteriorment. Aquest incentiu està dissenyat per a fomentar la millora i manteniment de la qualitat residencial dels habitatges oferts en lloguer.
  4. 50% de Bonificació: Aplicable a tots els contractes subscrits a partir del 26 de maig de 2023, establint la base de la desgravació fiscal per a propietaris.

Implicacions per a propietaris i inquilins

Aquestes modificacions en les reduccions del rendiment net del capital immobiliari tenen importants implicacions tant per a propietaris com per a inquilins. Per als propietaris, l’adaptació a aquest nou sistema de bonificacions pot representar una oportunitat per a revisar i ajustar les seves estratègies de lloguer, maximitzant així els seus beneficis fiscals mentre contribueixen a una major equitat en el mercat de lloguer.

Per als inquilins, especialment aquells en zones tensionades o en situacions de vulnerabilitat, aquestes mesures poden facilitar l’accés a habitatges a preus més assequibles, contribuint a una major estabilitat i seguretat residencial.

Aquestes novetats en la desgravació fiscal representen un canvi significatiu en el panorama immobiliari espanyol, dirigit a fomentar un mercat de lloguer més accessible i just. És essencial que propietaris i inquilins s’informin adequadament sobre aquestes modificacions per a adaptar-se i aprofitar les oportunitats que ofereixen.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...

Què és el coliving i per què està en auge a Barcelona?

Què és el coliving i per què està en auge a Barcelona?

En la sempre vibrant i cosmopolita ciutat de Barcelona, una tendència emergent està guanyant popularitat entre els joves professionals i estudiants: el coliving. Aquesta innovadora manera de viure combina la comoditat d'una llar amb serveis compartits i un ambient...

Guia completa per a comprar la teva primera llar a Barcelona

Guia completa per a comprar la teva primera llar a Barcelona

Comprar la teva primera llar a Barcelona pot ser un emocionant però també un procés complex ple de decisions importants. Des de triar la ubicació adequada fins a entendre els tràmits legals i financers, cada pas és crucial per a garantir una compra reeixida i...