Més serveis Grup Solfinc

Per què no es busca una solució efectiva a l’ocupació il·legal d’habitatges?

Contínuament s’escolten casos d’habitatges ocupats i cada vegada en son més doncs, quan mes laxa és la legislació, com és lògic, més habitatges s’ocuparan.

En aquest país que ens considerem primer món, per què no es defensen correctament els interessos d’un propietari quan ocupen el seu habitatge? Tan difícil és trobar una solució, o no hi ha voluntat real de solucionar-ho per part dels organismes públics? La meva opinió és que no hi ha voluntat real de solucionar-ho. Avui en dia quan hi ha una ocupació has de posar denúncia i perquè els jutjats resolguin la situació passa massa temps.

Si realment hi hagués voluntat real de solucionar aquesta situació, no caldria inventar res, només hauríem de fixar-nos en els nostres veïns europeus (França o Alemanya), que quan un habitatge és ocupat el propietari ensenya el títol de propietat a la policia i automàticament és desallotjada l’habitatge. Mira que és senzill i s’acabaria l’ocupació en la seva majoria, per això crec que no interessa acabar amb aquest problema perquè els propietaris es facin càrrec durant un temps llarg( fins que el jutjat resolgui) d’aquestes persones que ocupen.

Mentre els estaments públics no assumeixin la seva responsabilitat i defensin realment a qui li ocupen la casa no estarem segurs i cada any anirà augmentant l’ocupació il·legal.

Comparteix-ho :

Altres notícies que et poden interessar: