Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

És obligatori contractar prevenció de riscos laborals en una comunitat de propietaris?

ag. 24, 2023 | Comunitats

Actualment, la seguretat laboral i la protecció dels treballadors són aspectes fonamentals en qualsevol àmbit. En el context de les comunitats de propietaris a Catalunya, la prevenció de riscos laborals ha esdevingut una obligació crucial per garantir un entorn segur i saludable als espais compartits. En aquest article explorarem la importància i l’obligatorietat de la contractació de la prevenció de riscos laborals en una comunitat de propietaris, considerant tant la seguretat dels treballadors com el compliment legal.

Riscos en una comunitat de propietaris

Tot i que les comunitats de propietaris poden variar en mida i funcions, totes presenten riscos inherents. Problemes en la infraestructura, incendis, accidents en àrees comunes… És fonamental identificar i mitigar aquests riscos per prevenir incidents i protegir tant els treballadors com els residents.

Beneficis de la Prevenció de Riscos Laborals

La contractació d’un servei de prevenció de riscos laborals ofereix una sèrie d’avantatges significatius. En primer lloc, ajuda a identificar i avaluar els possibles riscos a les instal·lacions de la comunitat de propietaris. Això permet implementar mesures preventives i de seguretat adequades i reduir la probabilitat d’accidents i lesions.

A més, comptar amb un pla de prevenció de riscos laborals millora la imatge de la comunitat davant dels residents i els treballadors. Saber que s’està compromès amb la seguretat i el benestar dels qui participen a la vida de la comunitat genera confiança i fomenta un ambient harmoniós, vital per evitar futurs conflictes.

És obligatori comptar amb prevenció de riscos laborals en una comunitat de propietaris?

Les comunitats de propietaris i els propietaris d’edificis, amb empleats o sense, estan obligats a complir el Reial decret 171/2004, on s’exposa l’obligatorietat que té l’empresari titular quant a la comunicació i la informació sobre els riscos, les mesures preventives i les mesures d’emergència a considerar a l’edifici per a aquelles empreses externes que prestin serveis dins de la finca (empreses de manteniment d’ascensors, instal·ladors, pintors, neteja…).

Les comunitats de propietaris i propietaris d’edificis són els responsables legals de tots els espais comuns de la finca i, en cas que una persona que ofereix un servei extern patís un accident laboral, aquest podria ser responsabilitat de la comunitat o propietari.

L’incompliment de la normativa de prevenció de riscs laborals. L’incompliment per part de la comunitat, propietari d’un edifici o de l’administrador comporta una sèrie de sancions, tant administratives com penals, que poden suposar un desemborsament econòmic important.

Quines són les sancions?

L’incompliment per part de la comunitat de propietaris, propietari d’un edifici o de l’administrador de la comunitat comporta una sèrie de sancions, tant administratives com penals, que poden suposar un desemborsament econòmic important.

  • Les multes de caràcter administratiu van des dels 40 fins als 2.045€, si són lleus; dels 2.046 als 40.985€, les greus, i dels 40.986 fins als 819.780€ les molt greus.
  • En cas d’arribar a ser necessària la via penal, es poden arribar a fixar penes de presó de sis mesos a tres anys per als responsables.

Conclusió

En resum, l’obligatorietat de la contractació de la prevenció de riscos laborals en una comunitat de propietaris és una mesura essencial per garantir la seguretat i el benestar dels treballadors. A més de complir la legislació vigent, aquest enfocament contribueix a crear un entorn segur, promovent la convivència pacífica i la confiança entre residents i empleats. En prioritzar la prevenció de riscos laborals, les comunitats de propietaris demostren el seu compromís amb la protecció de la vida i la salut dels que participen en el funcionament diari.

Tot i això, per assegurar una implementació efectiva i una gestió contínua d’aquestes mesures de seguretat, comptar amb un bon administrador de finques resulta crucial. L’administrador no només té la responsabilitat d’assegurar-se que es compleixin totes les normatives, incloent-hi la prevenció de riscos laborals, sinó que també s’encarrega de resoldre els problemes que puguin sorgir a una comunitat de propietaris. El seu paper inclou des de la supervisió de la seguretat fins a la resolució eficient de qualsevol situació imprevista, cosa que garanteix un funcionament fluid i segur de la comunitat en conjunt. En darrera instància, un administrador competent es converteix en un aliat fonamental per aconseguir una convivència harmoniosa i una administració eficaç en benefici de tots els involucrats.

Si tens alguna consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant els formularis de la web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram o Twitter per a més contingut del sector.

 

Com accedir a un habitatge protegit a Barcelona?

Com accedir a un habitatge protegit a Barcelona?

Aconseguir un habitatge a Barcelona pot ser un desafiament, especialment per a aquells que busquen opcions assequibles. Els habitatges protegits (VPO) sorgeixen com una alternativa vital per a moltes persones i famílies que desitgen establir-se en aquesta ciutat. En...

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...