Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Procediments per a grans tenidors en desnonaments: Informació Important

nov. 28, 2023 | Patrimoni

El passat 8 de novembre, el Servei Comú d’Actes de Comunicació i Execucions Civils i Penals de la Ciutat de la Justícia de Barcelona va establir una sèrie de procediments de vulnerabilitat i intermediació que han de seguir els grans tenidors en desnonaments per a l’admissió de les demandes esmentades desnonament.

Atès que les competències en matèria d’habitatge són de les comunitats autònomes, la Generalitat de Catalunya ha designat l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) com a responsable d’aquests procediments, tret de Barcelona ciutat, on l’Institut Municipal d’Habitatge de Barcelona (IMHAB) s’encarrega en col·laboració amb l’AHC.

Procediment de Petició d’Informes de Vulnerabilitat

L’Administració assumeix el compromís de contestar la sol·licitud en el termini de dos mesos. L’Administració notificarà si s’ha constatat o no la vulnerabilitat o si els ocupants no han donat el consentiment exprés per a l’estudi econòmic corresponent. Si el sol·licitant no presenta el document dautorització dels ocupants degudament signat, lAdministració ha de tenir per no presentada la sol·licitud. No hi ha cap recurs.

A continuació podeu accedir a la informació important sobre el tràmit de sol·licitud d’emissió d’informes de vulnerabilitat. A més, podeu iniciar la sol·licitud de document acreditatiu de vulnerabilitat econòmica.

L’arrendatari ha d’atorgar el consentiment mitjançant el formulari per a l’estudi de la seva situació econòmica, d’acord amb l’article 439.6.c) LEC. L’Administració es compromet a respondre en dos mesos i indica si es va constatar la vulnerabilitat.

Procediment de petició d’intermediació

Podeu accedir mitjançant el següent enllaç a tota la informació sobre el tràmit de petició d’intermediació.

Feu clic a l’enllaç per iniciar la sol·licitud d’intermediació, que haureu d’anar acompanyada del document acreditatiu de la vulnerabilitat econòmica de l’ocupant de l’habitatge.

L‟Administració comunica l‟inici de la mediació en dos mesos, una vegada obtinguda l‟acceptació de la contrapart. Si en aquest termini no hi ha acord per a linici de la mediació, sentendrà que no es durà a terme.

Acreditació de la condició de gran tenidor

El Registre de la Propietat ha creat la Certificació de localització de la Llei 12/2023 pel dret a l’habitatge. Segons la Llei 12/2023, són grans tenidors d’immobles aquelles persones amb més de 10 immobles o una superfície construïda de més de 1.500 m², excloent-hi garatges i trasters.

En entorns declarats zones tensionades, si la declaració així ho motiva, seran declarats grans tenidors amb cinc o més immobles urbans ús residencial ubicats en aquest àmbit.

En la demanda de desnonament, els grans tenidors en desnonaments només han de manifestar la seva condició, mentre que els petits tenidors han d’acreditar-ho amb un certificat del Registre de la Propietat en què consti la relació de propietats a nom de la part actora (article 6b segon paràgraf de larticle 439 LEC).

Tot i que el certificat indica el nombre de propietats, alguns jutjats poden requerir informació addicional, especialment sobre la superfície, per complir els requisits establerts per la Llei 12/2023.

Aquest article proporciona una guia detallada sobre els procediments que han de seguir els grans tenidors en desnonaments, des de la sol·licitud d’informes de vulnerabilitat fins a l’acreditació de la seva condició en el procés de desnonament. Estigues informat i assegura el compliment dels requisits legals.

Subscriu-te a la nostra Newsletter per estar al dia sobre les notícies del sector immobiliari.

Si tens alguna consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant els formularis de la web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram o Twitter per a més contingut del sector.

Què cal fer per a recuperar la fiança d’un lloguer?

Què cal fer per a recuperar la fiança d’un lloguer?

Recuperar la fiança d'un lloguer és un procés que genera molts dubtes entre els inquilins en finalitzar el seu contracte d'arrendament. A continuació, desglossarem pas a pas les accions necessàries per a assegurar la devolució íntegra de la teva fiança, des de complir...

Es pot prohibir l’ús de zones comunes a un veí morós?

Es pot prohibir l’ús de zones comunes a un veí morós?

La convivència en comunitats de propietaris comporta unes certes obligacions, entre elles, la puntualitat en el pagament de les quotes comunitàries. Però, què succeeix quan un veí no compleix amb aquestes responsabilitats financeres? És possible restringir el seu...

Qui ha de pagar els honoraris d’una immobiliària?

Qui ha de pagar els honoraris d’una immobiliària?

La qüestió de qui ha d'assumir els honoraris d'una agència immobiliària és un tema recurrent i de vital importància tant per a venedors com per a compradors en el mercat immobiliari. Aquest article es proposa buidar els dubtes al voltant d'aquest interrogant, aportant...