Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

El Govern confirma el límit de la actualització del lloguer durant el 2023 i prorroga 6 mesos els contractes que expirin

des. 28, 2022 | Lloguer, Patrimoni

Avui, 28 de desembre, s’ha publicat al BOE el Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre, de mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna i de suport a la reconstrucció de l’illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat. Destaquem les mesures que afecten als arrendaments urbans, entre les quals es troben el el límit de la actualització del lloguer i la pròrroga de 6 mesos dels contractes que expirin.

En matèria d’habitatge, es manté el límit de la actualització del lloguer del 2% a la pujada anual en la renovació dels contractes de lloguer amb la seva ampliació fins al 31 de desembre de 2023 i s’estableix una pròrroga de sis mesos per als arrendaments que expirin abans del 30 de juny, si no hi ha acord entre les parts i ho sol·licita el llogater.

També s’estén fins al 30 de juny la rebaixa dels impostos de l’electricitat i el gas i la suspensió de desnonaments per les llars vulnerables. A més, s’amplia a tot el 2023 la prohibició del tall de subministraments essencials i del bo social a les famílies vulnerables.

Limitació de la actualització del lloguer fins al 31 de desembre de 2023 en l’actualització de la renda:

La norma diferencia entre arrendador “GRAN TENIDOR” i la resta d’arrendadors, si bé en tots els supòsits estableix un màxim d’increment del 2%, que és el sostre màxim de l’índex de Garantia de Competitivitat en l’actualitat.

Arrendadors “grans tenidors”:

  • Les parts podran pactar el percentatge màxim d’actualització per IPC, sense que aquest pacte pugui superar el 2%.
  • En el cas que les parts no aconsegueixin un acord, el límit màxim d’actualització serà també del 2%.

Resta d’arrendadors:

  • Les parts podran pactar el percentatge màxim d’actualització per IPC.
  • En el cas que les parts no aconsegueixin un acord, el límit màxim d’actualització serà també del 2%.

Gran tenidor: Persona física o jurídica que sigui titular de més de deu immobles urbans d’ús residencial o una superfície construïda de més de 1.500 m2 d’ús residencial, excloent-ne en tot cas garatges i trasters.

Pròrroga dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual que finalitzin entre 28 de desembre de 2022 i 30 de juny de 2023.

En els contractes d’arrendament d’habitatge habitual subjectes a la LAU de 1994 en els quals finalitzi el període de pròrroga obligatòria previst en l’article 9.1 o en l’article 10.1 de la LAU fins a 30 de juny de 2023, l’arrendatari podrà sol·licitar una pròrroga extraordinària del termini del contracte d’arrendament de SIS MESOS des de la data de finalització del contracte, durant la qual es continuaran aplicant els termes i condicions establerts per al contracte en vigor.

Aquesta sol·licitud de pròrroga extraordinària haurà de ser acceptada per l’arrendador, tret que s’hagin fixat altres termes o condicions per acord entre les parts, o en el cas que l’arrendador hagi comunicat en els terminis i condicions establerts en l’article 9.3 de la LAU, la necessitat d’ocupar l’habitatge arrendat per a destinar-la a habitatge permanent.

La renda del contracte aplicable durant aquesta pròrroga extraordinària només podrà actualitzar-se amb les regles del límit de la actualització del lloguer del 2% descrites en l’apartat I.

Pròrroga de les mesures adoptades pel reial decret llei 11/2020.

Es prorroguen fins a 30 de juny de 2023 les mesures adoptades pel reial decret llei 11/2020, de 31 de març en determinats procediments judicials, inclosos els derivats d’okupació:

Els arrendataris que acreditin estar en les situacions de vulnerabilitat econòmica previstes en el reial decret llei, podran sol·licitar la suspensió del procediment de desnonament per falta de pagament, per expiració del terme, o d’aquells procediments que tinguin per objecte el llançament de l’habitatge habitual: aquests procediments se suspendran fins al 30 de juny de 2023.

Si tens alguna consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant els formularis de la web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram o Twitter per a més contingut del sector.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

A Barcelona, la decisió de contractar una assegurança de llar és crucial no només per a protegir la seva propietat, sinó també per a brindar tranquil·litat en cas d'imprevistos. A Solfinc, entenem la importància de resguardar la seva inversió immobiliària. Aquest...