Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Pròrroga extraordinària en els contractes d’arrendament d’habitatge habitual

jul. 9, 2020 | Últimes entrades

Recentment s’ha establert una pròrroga extraordinària en els contractes d’arrendament d’habitatge habitual que finalitzin entre el 02/04/2020 i el 30/09/2020. Malgrat això, no afecta els contractes d’arrendament de local. Aquesta pròrroga ve recollida en l’article 2 del Reial decret llei 11/2020 i en disposició final novena del Reial decret llei 26/2020 de 7 de juliol.

Durant quin període es poden sol·licitar la pròrroga extraordinària?

Podrà sol·licitar-se per a aquells contractes que tinguin el seu venciment previst entre el 2 d’abril i el 30 de setembre (és el període entre l’entrada en vigor del Reial decret llei 11/2020 i la disposició final 9a del Reial decret llei 26/2020).

Cal destacar que aquesta petició de pròrroga és obligatòria per a l’arrendador i que durant el temps que duri aquesta pròrroga excepcional l’arrendatari ha de continuar pagant la renda.

A quins contractes afecta?

Afecta a aquells contractes que finalitzin durant aquest període i l’arrendatari desitgi seguir amb el contracte d’arrendament. Per exemple:

En un contracte d’arrendament celebrat el dia 1 d’agost de 2017, l’inquilí podia estar fins a tres anys a la seva voluntat. Per tant, el contracte finalitzaria el 31 de juliol de 2020. En aquest cas, si l’arrendador li havia comunicat prèviament que hauria de lliurar l’immoble el dia 1 d’agost de 2020, en virtut de la pròrroga extraordinària, l’inquilí podrà comunicar a l’arrendador que s’acull a la pròrroga extraordinària per un període màxim de 6 mesos, per la qual cosa el contracte finalitzarà com a màxim el 31 de gener de 2021.

Conclusió

La pròrroga extraordinària en els contractes d’arrendament d’habitatge habitual podrà demanar-se quan el contracte o qualsevol de les pròrrogues previstes en els articles 9 i 10 de la LAU finalitzi durant el període comprès entre el 2 d’abril i el 30 de setembre de 2020.

Aval ICO Habitatge: Tot el que necessites saber

Aval ICO Habitatge: Tot el que necessites saber

En el canviant panorama del mercat immobiliari espanyol, trobar solucions efectives que facilitin l'accés a l'habitatge és una prioritat tant per a individus com per a famílies. Conscient d'aquesta necessitat, el Govern va anunciar a mitjans de 2023 una de les mesures...

Què cal fer per a recuperar la fiança d’un lloguer?

Què cal fer per a recuperar la fiança d’un lloguer?

Recuperar la fiança d'un lloguer és un procés que genera molts dubtes entre els inquilins en finalitzar el seu contracte d'arrendament. A continuació, desglossarem pas a pas les accions necessàries per a assegurar la devolució íntegra de la teva fiança, des de complir...

Es pot prohibir l’ús de zones comunes a un veí morós?

Es pot prohibir l’ús de zones comunes a un veí morós?

La convivència en comunitats de propietaris comporta unes certes obligacions, entre elles, la puntualitat en el pagament de les quotes comunitàries. Però, què succeeix quan un veí no compleix amb aquestes responsabilitats financeres? És possible restringir el seu...