Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Pròrroga extraordinària en els contractes d’arrendament d’habitatge habitual

jul. 9, 2020 | Últimes entrades

Recentment s’ha establert una pròrroga extraordinària en els contractes d’arrendament d’habitatge habitual que finalitzin entre el 02/04/2020 i el 30/09/2020. Malgrat això, no afecta els contractes d’arrendament de local. Aquesta pròrroga ve recollida en l’article 2 del Reial decret llei 11/2020 i en disposició final novena del Reial decret llei 26/2020 de 7 de juliol.

Durant quin període es poden sol·licitar la pròrroga extraordinària?

Podrà sol·licitar-se per a aquells contractes que tinguin el seu venciment previst entre el 2 d’abril i el 30 de setembre (és el període entre l’entrada en vigor del Reial decret llei 11/2020 i la disposició final 9a del Reial decret llei 26/2020).

Cal destacar que aquesta petició de pròrroga és obligatòria per a l’arrendador i que durant el temps que duri aquesta pròrroga excepcional l’arrendatari ha de continuar pagant la renda.

A quins contractes afecta?

Afecta a aquells contractes que finalitzin durant aquest període i l’arrendatari desitgi seguir amb el contracte d’arrendament. Per exemple:

En un contracte d’arrendament celebrat el dia 1 d’agost de 2017, l’inquilí podia estar fins a tres anys a la seva voluntat. Per tant, el contracte finalitzaria el 31 de juliol de 2020. En aquest cas, si l’arrendador li havia comunicat prèviament que hauria de lliurar l’immoble el dia 1 d’agost de 2020, en virtut de la pròrroga extraordinària, l’inquilí podrà comunicar a l’arrendador que s’acull a la pròrroga extraordinària per un període màxim de 6 mesos, per la qual cosa el contracte finalitzarà com a màxim el 31 de gener de 2021.

Conclusió

La pròrroga extraordinària en els contractes d’arrendament d’habitatge habitual podrà demanar-se quan el contracte o qualsevol de les pròrrogues previstes en els articles 9 i 10 de la LAU finalitzi durant el període comprès entre el 2 d’abril i el 30 de setembre de 2020.

A quina part d’Espanya és més rendible comprar un pis per llogar

A quina part d’Espanya és més rendible comprar un pis per llogar

Comprar un pis per llogar va tenir una rendibilitat del 6,5% anual a Espanya el 2022, segons dades revelades aquest dilluns per Fotocasa. La xifra, en base als preus de compra i lloguer del portal, varia en funció de la província, amb alguna sorpresa si es fa una...