Pròrroga extraordinària en els contractes d’arrendament d’habitatge habitual

jul. 9, 2020 | Últimes entrades

Recentment s’ha establert una pròrroga extraordinària en els contractes d’arrendament d’habitatge habitual que finalitzin entre el 02/04/2020 i el 30/09/2020. Malgrat això, no afecta els contractes d’arrendament de local. Aquesta pròrroga ve recollida en l’article 2 del Reial decret llei 11/2020 i en disposició final novena del Reial decret llei 26/2020 de 7 de juliol.

Durant quin període es poden sol·licitar la pròrroga extraordinària?

Podrà sol·licitar-se per a aquells contractes que tinguin el seu venciment previst entre el 2 d’abril i el 30 de setembre (és el període entre l’entrada en vigor del Reial decret llei 11/2020 i la disposició final 9a del Reial decret llei 26/2020).

Cal destacar que aquesta petició de pròrroga és obligatòria per a l’arrendador i que durant el temps que duri aquesta pròrroga excepcional l’arrendatari ha de continuar pagant la renda.

A quins contractes afecta?

Afecta a aquells contractes que finalitzin durant aquest període i l’arrendatari desitgi seguir amb el contracte d’arrendament. Per exemple:

En un contracte d’arrendament celebrat el dia 1 d’agost de 2017, l’inquilí podia estar fins a tres anys a la seva voluntat. Per tant, el contracte finalitzaria el 31 de juliol de 2020. En aquest cas, si l’arrendador li havia comunicat prèviament que hauria de lliurar l’immoble el dia 1 d’agost de 2020, en virtut de la pròrroga extraordinària, l’inquilí podrà comunicar a l’arrendador que s’acull a la pròrroga extraordinària per un període màxim de 6 mesos, per la qual cosa el contracte finalitzarà com a màxim el 31 de gener de 2021.

Conclusió

La pròrroga extraordinària en els contractes d’arrendament d’habitatge habitual podrà demanar-se quan el contracte o qualsevol de les pròrrogues previstes en els articles 9 i 10 de la LAU finalitzi durant el període comprès entre el 2 d’abril i el 30 de setembre de 2020.

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Ha entrat en vigor la nova Llei d'Habitatge que entra en vigor demà. A continuació, us presentem les preguntes més recurrents que hem rebut sobre la nova llei. Quan ha entrat en vigor la nova llei d'habitatge? La llei va entrar en vigor el dia 26 de maig de 2023 però,...

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

En els darrers anys, l'habitatge s'ha convertit en un dels temes més importants i polèmics a la societat. Els preus alts, la manca d'accessibilitat i les dificultats per trobar una llar adequada han generat preocupació i malestar entre la població. Tot i això,...