Puc instal·lar una piscina inflable a la meva terrassa?

juny 3, 2020 | Últimes entrades

Primer de tot cal tenir en compte que una piscina portàtil d’uns 60 centímetres d’altura, aconsegueix els 600 quilos per metre quadrat. L’estructura dels edificis d’habitatges es construeix per a suportar una sobrecàrrega d’uns 240 quilos per metre quadrat, que correspon al pes aproximat del mobiliari i les persones que faran ús de l’habitatge.

“En cap cas està pensat per a suportar el pes d’una piscina o un jacuzzi, ni el de les persones que l’utilitzaran”

Una piscina portàtil d’uns 60 centímetres d’altura aconsegueix els 600 quilos per metre quadrat, que podria arribar als 750 quilos amb el pes dels usuaris. El triple del que una estructura moderna està preparada per a suportar.

L’excepció: les petites piscines per a nounats. Aquestes estructures, amb un nivell d’aigua que no superi el 15 o 20 centímetres es poden instal·lar sense problemes.

Però… quines conseqüències poden ocórrer si instal·lo una piscina inflable?

Això depèn molt de la mena d’estructura, del seu estat de manteniment i de l’antiguitat. En terrasses d’edificis relativament nous i sense patologies prèvies pot generar problemes de trencament dels paviments, humitats, corrosió de les armadures i desperfectes de la instal·lació de sanejament. Si la sobrecàrrega és molt alta, el col·lapse és molt probable, segons la institució.

En el cas d’estructures anteriors als anys 80 o amb afectacions prèvies, la probabilitat del col·lapse de l’estructura és molt important, atès que aquesta ha perdut prestacions i les bigues poden estar afectades per problemes d’humitats que han reduït la seva capacitat.

Si ocorre un desperfecte qui s’encarrega d’arreglar-lo?

Habitualment les terrasses són elements comuns de les comunitats, que el propietari només està autoritzat el seu gaudi i, per tant, que el cost de qualsevol reparació recaurà en la totalitat de propietaris de la finca i no als dels quals fan un ús totalment inadequat.

Per això, és imprescindible que la comunitat reclami al propietari que vol instal·lar una piscina inflable, un certificat de solidesa a un tècnic, que especifiqui les característiques resistents del sòl i les limitacions de pes que pot suportar sense causar afectacions a l’estructura de l’edifici.