PUC POSAR UNA CÀMERA DE SEGURETAT EN LA MEVA COMUNITAT?

juny 15, 2020 | Últimes entrades

Algunes comunitats de propietaris decideixen instal·lar càmeres de videovigilància en zones compartides, com a garatges, patis o portes d’accés, amb l’objectiu de garantir la seva seguretat i evitar possibles robatoris i actes vandàlics.

Aquesta pràctica pot incomodar a unes certes persones, que ho consideren una vulneració de la seva privacitat. És per aquesta raó que es qüestiona la conveniència del seu ús i fins i tot la seva legalitat.

És legal instal·lar càmeres de vídeo vigilància en comunitats de veïns?

Sí, però cal tenir en compte el següent:

  • Comptar amb el suport necessari:

Es poden instal·lar sempre que s’aconsegueixi el quòrum necessari per a això que, en aquest cas, serien necessàries 3/5 parts del total de propietaris que representin 3/5 de quotes de participació.

  • Col·locar una placa distintiva:

És imprescindible posar un cartell informatiu on s’avisa que s’accedeix a una zona vídeo vigilada. Així mateix, s’ha d’indicar clarament qui ha instal·lat la cambra i davant qui i on dirigir-se per a exercir els drets que preveu la normativa de protecció de dades.

  • Accés restringit a les imatges:

No tots els veïns tindran dret a visualitzar les imatges captades, sinó tan sols aquelles persones designades per part de la comunitat. A més, s’haurà d’accedir a elles amb usuari i contrasenya.

  • Captar únicament imatges de les zones comunes:

En cap cas les cambres podran registrar imatges de la via pública, ni habitatges confrontants (a excepció de l’accés a l’immoble).

  • Temps limitat dels enregistraments:

Les imatges es podran conservar un màxim de 30 dies. No obstant això, si la necessitat de l’enregistrament es cobreix en una setmana, no s’esgotarà el límit dels 30 dies. D’aquesta manera, només es guardaran, si succeeix algun fet pel qual sigui necessari custodiar l’enregistrament.

Quines sancions hi ha per infringir la normativa de protecció de dades?

Les multes oscil·len entre 900 € i 600.000 euros, depenent de si es tracta d’una falta lleu, greu o molt greu.

Per tant, la teva comunitat sí que pot instal·lar càmeres de videovigilància, però tenint molt en compte els punts anteriors.

És obligatori tenir extintors a la comunitat de propietaris?

És obligatori tenir extintors a la comunitat de propietaris?

La seguretat en una comunitat de propietaris és una responsabilitat compartida, i els extintors tenen un paper crucial en la protecció de tots els residents. Ja tractem en un article anterior la normativa de la protecció contra incendis als pàrquings. En aquest...