Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Quants diners es pot pagar en efectiu en la compra d’una casa?

març 7, 2024 | Últimes entrades

En el dinàmic món de les transaccions immobiliàries, una pregunta recurrent entre compradors i venedors és: Quants diners es pot pagar en efectiu en comprar una casa? Des de Solfinc, la seva agència immobiliària de confiança, volem oferir-los una guia clara i actualitzada sobre els límits legals i pràctiques recomanades per al pagament en efectiu en l’adquisició de propietats. Aquest aspecte és crucial no sols per a complir amb la normativa vigent i evitar possibles sancions, sinó també per a garantir transaccions segures i transparents. En aquest article, desglossarem els topalls permesos per als pagaments en efectiu, consells per a documentar adequadament aquestes operacions i com aquestes normes busquen prevenir el frau i el blanqueig de capitals en el sector immobiliari.

Taxes i límits de pagament en efectiu en la compra d’un habitatge

En relació amb l’adquisició d’un habitatge, és fonamental tenir en compte les taxes i restriccions vigents a Espanya sobre els pagaments en efectiu. Aquestes normatives estableixen límits amb la finalitat de garantir la transparència fiscal en les transaccions immobiliàries.

Normativa vigent a Espanya sobre pagaments en efectiu

La normativa vigent a Espanya respecte als pagaments en metàl·lic en la compra d’un habitatge està subjecta a diverses regulacions que busquen prevenir el frau fiscal i promoure la transparència en aquestes operacions. És essencial informar-se sobre les lleis en vigor per a evitar possibles sancions o incompliments legals.

Restriccions establertes per la Llei 7/2012

 • La Llei 7/2012 va imposar restriccions específiques als pagaments en efectiu en unes certes transaccions immobiliàries.
 • Aquesta normativa prohibia els desemborsaments en efectiu de 2.500 euros o més en operacions on intervinguessin empresaris o professionals.
 • Aquest límit s’elevava a 15.000 euros si el pagador era una persona física sense domicili fiscal a Espanya i no actuava com a empresari o professional.
 • L’objectiu d’aquestes restriccions era combatre el frau i augmentar la transparència monetària en el sector immobiliari.

Modificacions recents en la Llei 11/2021

Amb l’entrada en vigor de la Llei 11/2021, es van realitzar modificacions en els límits de pagament en efectiu per a operacions immobiliàries. Aquests canvis afecten tant particulars com a professionals del sector, establint noves quanties que han de ser considerades al moment de realitzar una compra d’habitatge amb diners en metàl·lic.

 • La Llei 11/2021 va reduir aquestes quantitats de 2.500€ a 1.000€ per a operacions amb empresaris o professionals.
 • El límit per a pagadors individuals es va reduir de 15.000€ a 10.000€ en les mateixes condicions.

També és important destacar que els qui realitzin transaccions per sobre d’aquests llindars han de guardar els comprovants de pagament per un mínim de cinc anys. Això servirà per a provar davant l’Agència Tributària que l’operació es va dur a terme a través de mètodes de desemborsament alternatius a l’efectiu, si fos necessari.

Sancions per incompliment dels límits de pagament en efectiu

L’incompliment dels límits de pagament en metàl·lic establerts per la llei pot implicar conseqüències greus tant per al pagador com per al receptor de les quantitats excedides. Tant el pagador com el receptor comparteixen responsabilitat solidària per qualsevol infracció i sanció resultant, la qual cosa permet a l’Agència Tributària prendre accions contra un o tots dos implicats.

Conseqüències per al pagador i el receptor de quantitats excedides

En cas de superar el màxim permès de desemborsament en metàl·lic, tant el pagador com el receptor s’exposen a sancions. La normativa contempla una multa del 25% de la quantitat pagada en metàl·lic, la qual cosa pot resultar en un impacte econòmic significatiu per a totes dues parts. Existeix una possible reducció del 50% de la sanció si es compleixen amb unes certes condicions.

No obstant això, aquell pagador o receptor que informi l’administració fiscal sobre la infracció dins dels tres mesos següents al pagament, i faciliti tant la suma com la identitat de l’altre involucrat, no rebrà sanció. Però, si totes dues parts realitzen la denúncia, això no eximeix de responsabilitat a cap.

Pagaments en efectiu entre particulars i professionals

Al moment d’efectuar una operació immobiliària, és important tenir en compte els permisos i requisits necessaris per a operacions entre particulars i les limitacions aplicables als desemborsaments entre professionals del sector immobiliari.

A la pregunta de si és possible pagar en efectiu la compra d’una casa, la resposta és sí. Es pot pagar en efectiu part del preu de l’habitatge o la totalitat. La possibilitat de poder fer-ho depèn, bàsicament, de si les parts involucrades són persones físiques o jurídiques, si en l’equació hi ha un professional o empresari o si és una negociació entre particulars. Per exemple, es pot pagar fins a 99.999 euros per l’adquisició d’una casa o un cotxe, deixant constància de la transacció davant notari. A partir de 100.000 euros, s’haurà de comunicar prèviament a la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals.

Permisos i requisits per a operacions entre particulars

 • En cas de comprar un habitatge entre particulars, es podran efectuar pagaments en metàl·lic de fins a 99.999 euros sense necessitat de previ avís, deixant constància davant notari.
 • Si la quantitat supera els 100.000 euros, serà necessari comunicar-ho a la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals.
 • És fonamental conservar els justificants de pagament durant almenys 5 anys per a demostrar la legalitat de la transacció.

Limitacions per a pagaments entre professionals

 • En el cas d’operacions en les quals alguna de les parts (comprador o venedor), sigui empresari (sigui persona física o jurídica), no es podrà pagar en efectiu quan l’import sigui igual o superior a 1.000 euros.
 • Si el comprador és una persona física (no empresari) i no té domicili fiscal a Espanya, està autoritzat a realitzar desemborsaments en metàl·lic de fins a 10.000 euros.
 • L’incompliment d’aquests límits pot implicar sancions, considerades com a infraccions administratives greus.
 • Tant el pagador com el receptor de quantitats en efectiu que excedeixin els topalls poden ser sancionats amb multes del 25% de la quantitat pagada de manera il·legal.

Recomanacions i precaucions en la compra d’una casa amb diners en efectiu

Quan el comprador és una persona física que no exerceix rols d’empresari o professional i posseeix domicili fiscal a Espanya, el venedor (una altra persona particular) pot acceptar el desemborsament en efectiu de la venda d’un habitatge. No obstant això, és necessari emetre un comprovant del pagament, com un resguard bancari, un rebut signat pel comprador o un document que verifiqui l’origen dels diners.

Documentació necessària per a demostrar la legalitat de la transacció

En adquirir un habitatge amb diners en efectiu, és fonamental comptar amb la documentació adequada per a recolzar la legalitat de l’operació. Assegura’t de conservar els rebuts de pagament, el contracte de compravenda notariat i qualsevol altre document que acrediti la procedència dels fons utilitzats en la transacció, durant un període de cinc anys, ja que podria ser exigit per l’Agència Tributària per a acreditar la legalitat de l’acord.

Consells per a garantir la transparència en l’operació de compra

Per a evitar possibles inconvenients i complir amb les regulacions vigents, és recomanable seguir alguns consells que assegurin la transparència en l’obtenció d’una casa amb diners en metàl·lic. Entre ells:

 • Efectuar l’operació a través d’una entitat financera o un testimoni per a comptar amb un registre detallat de la transacció.
 • Comptar els diners en un lloc segur o davant un notari.
 • Verificar la procedència dels fons utilitzats i estar disposat a proporcionar la documentació necessària si es requereix.
 • Informar les autoritats pertinents en cas que la quantitat involucrada en l’operació superi els màxims establerts per la llei.
 • Assessorar-se amb un professional del sector immobiliari per a garantir el compliment de les normatives vigents.

En conclusió, comprendre els límits per als pagaments en efectiu en la compra d’un habitatge és essencial per a navegar amb èxit pel mercat immobiliari i mantenir les transaccions dins del marc legal. Des de Solfinc, esperem que aquest article hagi proporcionat una visió clara sobre com gestionar pagaments en efectiu en adquirir una propietat, destacant la importància de seguir les directrius legals i mantenir la transparència en cada pas del procés. Si té més preguntes o necessita assistència en la gestió de lloguers, compra o venda d’immobles, el nostre equip és aquí per a ajudar-lo a prendre decisions informades i segures. Recordi, invertir en immobles amb coneixement i precaució és clau per a protegir el seu patrimoni i assegurar la seva tranquil·litat.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...

Què és el coliving i per què està en auge a Barcelona?

Què és el coliving i per què està en auge a Barcelona?

En la sempre vibrant i cosmopolita ciutat de Barcelona, una tendència emergent està guanyant popularitat entre els joves professionals i estudiants: el coliving. Aquesta innovadora manera de viure combina la comoditat d'una llar amb serveis compartits i un ambient...

Guia completa per a comprar la teva primera llar a Barcelona

Guia completa per a comprar la teva primera llar a Barcelona

Comprar la teva primera llar a Barcelona pot ser un emocionant però també un procés complex ple de decisions importants. Des de triar la ubicació adequada fins a entendre els tràmits legals i financers, cada pas és crucial per a garantir una compra reeixida i...