Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Què cal fer per a recuperar la fiança d’un lloguer?

febr. 20, 2024 | Últimes entrades

Recuperar la fiança d’un lloguer és un procés que genera molts dubtes entre els inquilins en finalitzar el seu contracte d’arrendament. A continuació, desglossarem pas a pas les accions necessàries per a assegurar la devolució íntegra de la teva fiança, des de complir amb totes les obligacions contractuals fins a com presentar adequadament la sol·licitud de devolució. A Solfinc, com el teu soci de confiança en la gestió de lloguers, et brindem consells experts i recomanacions pràctiques per a navegar aquest procés amb èxit, garantint que els teus drets com a inquilí siguin respectats i puguis recuperar la teva fiança de manera eficient i sense complicacions.

La importància de les fiances en un contracte de lloguer

Quan parlem d’un contracte de lloguer, la fiança juga un paper crucial. La fiança és una garantia per a totes dues parts, arrendador i arrendatari, que assegura el compliment de les obligacions pactades en el contracte.

Concepte i importància de la fiança

 • Les fiances són una quantitat de diners que l’arrendatari lliurament a l’arrendador en signar el contracte de lloguer.
 • Aquesta quantitat serveix com a garantia en cas d’incompliment de les obligacions establertes en el contracte, com a danys en l’habitatge o impagaments de renda.

Règim jurídic de les fiances de lloguer

El règim jurídic de les fiances de lloguer està establert per la llei. Totes dues parts han de complir amb les disposicions legals per a garantir la validesa i seguretat de la transacció. És important conèixer les normatives vigents en matèria de fiances per a evitar possibles inconvenients en el futur.

Obligacions legals de l’arrendador i l’arrendatari respecte a les fiances

 • L’arrendador està obligat a dipositar la fiança en un organisme públic competent i a retornar-la a l’arrendatari en finalitzar el contracte.
 • L’arrendatari ha de cuidar l’habitatge i complir amb les condicions establertes en el contracte per a assegurar la correcta devolució del dipòsit de fiances.

Tràmits per a la devolució de la fiança

Una vegada finalitzat el contracte de lloguer, és important seguir els passos adequats per a sol·licitar la devolució de la fiança. A continuació, es detallen els tràmits a seguir:

Procediment per a sol·licitar la devolució de la fiança

 • Comunicar per escrit a l’arrendador la finalització del contracte de lloguer i sol·licitar la devolució de la garantia.
 • Acordar una data i hora per a la inspecció de l’immoble i verificar possibles danys.
 • L’arrendador té un termini legal per a realitzar la devolució una vegada feta la inspecció.

Documentació necessària per a la devolució de la fiança

 • Còpia del contracte de lloguer i el seu annex de la fiança.
 • Document de comunicació per escrit de la finalització del contracte i sol·licitud de devolució de fiança.
 • Acta de la inspecció de l’immoble i possibles acords sobre reparacions o danys.

Terminis legals per a la devolució de la fiança

 • Segons l’article 36.4 de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU), l’arrendador té un termini d’1 mes per a retornar la fiança des de la data de finalització del contracte si no hi ha discrepàncies sobre possibles danys. Si es retarda en el reintegrament del dipòsit, la quantitat patirà interessos d’endarreriment.
 • En cas d’existir danys, l’arrendador pot retenir part de la garantia per a cobrir aquests costos, havent d’informar per escrit a l’arrendatari en un termini de 30 dies.

Casos especials i situacions comunes

Canvi de titularitat en el contracte de lloguer

En cas de canvi de titularitat en un contracte de lloguer, és important tenir en compte que la fiança ha de ser transferida al nou arrendatari. S’han de seguir els tràmits legals corresponents per a garantir la correcta devolució de la garantia en finalitzar el contracte.

Finalització del contracte i la devolució de la fiança

En finalitzar un contracte de lloguer, la devolució de la fiança ha de realitzar-se seguint els terminis legals establerts. És fonamental comprovar l’estat de l’immoble i acordar amb l’arrendador qualsevol possible deducció abans de procedir a la devolució completa de la fiança.

Quan no es retorna la fiança d’un lloguer?

L’arrendador pot retenir la fiança del lloguer sota unes certes circumstàncies, com ara:

 • Danys en la propietat que excedeixin el desgast habitual.
 • Falta de pagament de les quotes de lloguer.
 • Deutes pendents amb l’arrendador, incloent-hi les relacionades amb factures de serveis bàsics.
 • Modificacions realitzades en l’immoble sense l’autorització corresponent.
 • Abandonament de l’habitatge per part de l’inquilí abans de la data acordada en el contracte.

Aquest conjunt de situacions subratlla la importància de complir amb les responsabilitats contractuals i de conservació de l’immoble per a garantir la devolució de la fiança al final de l’arrendament. A Solfinc, et proporcionem orientació detallada per a navegar aquests escenaris i assegurar que comprenguis com protegir el teu dipòsit de garantia.

Cal demanar fiança si es prorroga el lloguer?

En els primers cinc anys del contracte, o set si el propietari és una entitat jurídica, no es requereix actualitzar la fiança. No obstant això, amb cada renovació posterior, l’arrendador té el dret de sol·licitar un augment, mentre que l’inquilí pot demanar la seva reducció, perquè aquesta s’ajusti a l’equivalent d’una o dues mensualitats de la renda actual, depenent del que sigui aplicable en el moment d’aquesta renovació. Aquesta disposició assegura que la fiança es mantingui d’acord amb les condicions actuals del mercat, oferint flexibilitat tant a propietaris com a arrendataris.

En resum, recuperar la garantia d’un lloguer implica una sèrie de passos clau que van des del compliment fidel del contracte fins a la correcta negociació de qualsevol desacord sobre l’estat de la propietat en finalitzar l’arrendament. Seguint les directrius i consells proporcionats en aquest article, estaràs ben equipat per a assegurar la devolució de fiances de manera eficient. Recorda, a Solfinc, estem compromesos a donar-te suport en cada etapa del procés de lloguer, brindant-te assessorament expert en gestió de lloguers i immobiliària. No dubtis a contactar amb nosaltres per a qualsevol consulta o assistència addicional, garantint així que la teva experiència de lloguer sigui el més beneficiosa i lliure d’estrès possible.
Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...

Què és el coliving i per què està en auge a Barcelona?

Què és el coliving i per què està en auge a Barcelona?

En la sempre vibrant i cosmopolita ciutat de Barcelona, una tendència emergent està guanyant popularitat entre els joves professionals i estudiants: el coliving. Aquesta innovadora manera de viure combina la comoditat d'una llar amb serveis compartits i un ambient...

Guia completa per a comprar la teva primera llar a Barcelona

Guia completa per a comprar la teva primera llar a Barcelona

Comprar la teva primera llar a Barcelona pot ser un emocionant però també un procés complex ple de decisions importants. Des de triar la ubicació adequada fins a entendre els tràmits legals i financers, cada pas és crucial per a garantir una compra reeixida i...