Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Aval bancari de lloguer: què és, com es sol·licita i quant costa el 2022

nov. 3, 2022 | Lloguer, Patrimoni, Últimes entrades

Un aval bancari de lloguer és un contracte de compromís que assegura el pagament de la renda a un propietari per part d’una entitat bancària en cas que l’inquilí no la pugui afrontar. T’expliquem tot allò que has de saber sobre l’aval bancari del lloguer.

QUÈ ÉS L’AVAL BANCARI DE LLOGUER?

aval bancari de lloguerL’aval bancari del lloguer és una garantia monetària que funciona com una resposta econòmica davant d’una obligació no complerta, en aquest cas, el pagament de la renda. És a dir, funciona semblant a una assegurança d’impagament de lloguer, i el banc (l’avalador) és la part que s’encarregarà d’afrontar el deute contret per l’inquilí. Tot i que no és obligatori a l’hora de formalitzar un lloguer, cada cop s’està fent més habitual aquesta pràctica.

Les condicions  d’un aval bancari de lloguer varien depenent de l’entitat, que tindrà en compte diverses variables com ara l’historial financer del sol·licitant, el contracte d’arrendament, la situació laboral, la capacitat de pagament, etc. A més, contractar un aval bancari comporta un cost que caldrà pagar al banc.

REQUISITS AVAL BANCARI PER A LLOGUER

Per aconseguir un aval bancari, cal formalitzar una “Pòlissa de Cobertura de Garantia Bancària” o una “Pòlissa de Cobertura per a Límit de Garanties Bancaris” davant de notari. Aquestes pòlisses regulen les relacions que el sol·licitant manté amb el banc que li concedeix l’aval, així com el pagament de les comissions, els interessos i les despeses associades.

PASSOS PER SOL·LICITAR L’AVAL BANCARI PER A LLOGUER 2022

aval bancari de lloguerPer aconseguir un aval bancari per al lloguer d’una casa, caldrà fer els passos següents:

 1. Acudir a l’oficina de l’entitat bancària on tenim un compte.
 2. El banc demanarà informació relacionada amb la situació laboral i econòmica del sol·licitant per determinar-ne la concessió.
 3. Un cop acceptada la concessió de l’aval bancari per a lloguer, el banc informarà de les condicions del contracte. Entre les més freqüents hi ha un dipòsit d’entre tres i sis mesos de la renda del lloguer (el que sol·liciti el propietari) en un compte intocable fins a la finalització de l’aval.
 4. L’aval bancari comporta un cost. El banc haurà d’informar el sol·licitant dels interessos i les comissions associades al contracte. Aquesta quantitat dependrà de l’entitat, de la quantitat a avalar i del risc que impliqui la concessió.
 5. Un cop acceptades les condicions, caldrà signar el contracte.
 6. Per acabar, l’aval bancari per al lloguer és facilitat al propietari del pis.

QUANT COSTA UN AVAL DE LLOGUER EL 2022?

Com s’esmenten unes línies més amunt, el cost d’aquest contracte immobiliari depèn de l’entitat i de la situació econòmica i laboral del sol·licitant. No obstant això, aquestes són les despeses més freqüents:

 • Comissions de gestió: es paga una sola vegada amb la contractació de l’aval.
 • Despesa de formalització: es paga una sola fes a l’emissió de la carta de l’aval.
 • Percentatge sobre l’import de l’aval o risc trimestral: es paga cada tres mesos durant la vigència de l’aval. La quantia depèn de factors com el tipus d’aval, el termini del mateix o el risc que comporta.

Cadascuna d’aquestes despeses sol suposar un percentatge entre el 0,5% i el 2% sobre l’import màxim avalat (entre tres i sis mesos de lloguer).

INFORMACIÓ DE L’AVAL DE LLOGUER

El document de l’aval bancari per al lloguer d’habitatge té incloure la informació següent:

 • Import.
 • Termini de durada i renovació de l´aval.
 • Condició que es pugui cobrar en el primer requeriment per part del propietari, sempre que se certifiqui l’incompliment del pagament.
 • L’arrendatari ha d’assegurar-se que al contracte d’arrendament aparegui l’aval i ha de guardar el document original per cancel·lar-lo quan arribi el moment.

QUÈ PASSA SI NO PAGO EL LLOGUER AMB AVAL BANCARI?

En cas que l’inquilí no pugui fer front al pagament de la renda comptant amb aval bancari, l’arrendador podrà fer l’execució de l’aval. Tot i això, el propietari només pot sol·licitar el pagament de les quantitats degudes i no el valor total de la pòlissa, en el cas que el contracte de lloguer finalitzi abans d’hora. El banc haurà d’assumir els pagaments deguts, que després reclamarà a l’inquilí, és a dir, al contractant de l’aval bancari.

El més freqüent, per evitar problemes, és ignorar una quantitat entre tres i sis mensualitats,  una suma que el banc utilitzarà per cobrir el deute en cas que es generi. Si la quantitat no existeix o no cobreix el deute, el banc en reclamarà la diferència.

QUAN ES RECUPERA O CANCEL·LA?

La recuperació d’un aval bancari o la seva cancel·lació es pot donar quan finalitza el contracte de lloguer o de manera anticipada, amb l’acord previ amb el banc i sempre que el contracte de l’aval ho permeti.

EXEMPLE DE MODEL PER A AVAL BANCARI

Posant d’exemple un aval bancari per al lloguer d’un habitatge a Barcelona, ​​amb una renda mensual de 1.000 euros, caldria fer una pignoració corresponent a sis mesos de lloguer, és a dir, 6.000 euros. A més, caldria sumar-hi les comissions de gestió (al voltant del 0,5% de l’import sol·licitat), d’obertura  (al voltant del 0,75%) i de notaría (0,3%), que es paguen una sola vegada , i la de risc, que caldrà pagar trimestralment.

TIPUS D’AVALS BANCARIS DE LLOGUER

Hi ha diferents tipus d’avals bancaris per al lloguer,  que varien segons la durada i la forma de reclamar les quantitats degudes. Tot i això, en cas d’impagaments en l’arrendament, sempre es dóna una resposta econòmica per part de l’avalador (banc) al beneficiari (propietari):

Durada

 • Per termini determinat: La data que es fixi al contracte.
 • Per termini indeterminat o de durada indefinida: Normalment, l’aval finalitza quan ho faci l’obligació.

Forma de reclamació

 • Simple: el propietari, ha de reclamar primer a l’inquilí i si aquest no compleix l’obligació, es pot dirigir contra el banc.
 • Solidària: el propietari podrà reclamar indistintament tant a l’avalat (inquilí) com a l’avalista (banc).
 • Independent: el banc no pot exigir al propietari que reclami abans a l’inquilí que a ell.

ALTERNATIVES AVAL BANCARI LLOGUER

Una de les alternatives més eficaces a l’aval bancari són les  assegurances de lloguer . És una eina que ofereix protecció davant impagaments i que afronta els danys ocasionats al pis, a més de costejar la protecció jurídica al propietari en el cas que calgui anar a judici per impagament. La pòlissa la paga l’arrendador, però la pot afegir a la quota mensual.

AVAL BANCARI LLOGUER LOCAL COMERCIAL

Per als lloguers de locals comercials, cal seguir els mateixos passos que a l’aval de lloguer d’habitatge. Caldrà acudir al banc, que segons la teva informació econòmica i laboral i el risc que comporti la concessió, ho concediran o no, i t’oferiran determinades condicions.

QUANT COSTA UN AVAL BANCARI PER A LLOGUER DE VIVENDA?

El cost depèn del banc, del preu de l’arrendament i del risc. A més, cal pagar la comissió de gestió, la formalització de l’aval i el percentatge sobre l’import de l’aval o risc trimestral. Cadascuna d’aquestes despeses sol suposar un percentatge entre el 0,5% i el 2% sobre l’import màxim avalat.

COM ES FA UN AVAL BANCARI PER A LLOGUER?

Has d’acudir a un banc on tinguis obert un compte. Allí, et sol·licitaran informació laboral i econòmica per valorar el risc que comporta la concessió de l’aval per a lloguer. Depenent de la teva situació, les condicions o la concessió variaran.

QUÈ IMPLICA SER UN AVAL D’UN LLOGUER?

aval bancari de lloguerSer aval d’un lloguer implica haver d’afrontar els deutes contrets per l’inquilí avalat. És una garantia que assegura al propietari que, en cas d’impagament, un tercer, ja sigui una entitat o un particular, afrontarà el deute.

Si tens alguna consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant els formularis de la web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram Twitter per a més contingut del sector.

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

En l'àmbit de l'administració de comunitats, una llicència d'obra és un document essencial emès per les autoritats pertinents que autoritza legalment l'execució de treballs de construcció, renovació o modificació en una propietat. Aquestes llicències garanteixen que...