Més serveis Grup Solfinc

Què és el Tècnic de Capçalera d’un edifici?

El Tècnic de Capçalera d’un edifici és el facultatiu que, per encàrrec de la comunitat de propietaris, s’ocupa de la inspecció, conservació i manteniment de l’edifici amb la finalitat d’allargar la seva vida. És l’equivalent al metge de capçalera, cuidant la salut de l’edifici.

Al llarg de la seva vida, els edificis necessiten un manteniment i control, i és probable que amb el temps requereixin certes intervencions de rehabilitació  i reforma, amb la finalitat de conservar-los millor i actualitzar-los a la normativa vigent. En aquest sentit, és essencial la presència del tècnic de capçalera, coneixedor de l’edifici, que assessorarà i guiarà als propietaris en les actuacions que calgui fer a cada moment.

Per què és necessari?

Es ve legislant des de 1986. Actualment la Generalitat obliga a realitzar les ITE, a més, augmenta el valor de l’habitatge, assegura l’habitabilitat d’aquest i redueix el cost de manteniment en el futur.

Per què resulta molt útil un tècnic de capçalera?

Per a gestionar el pla de manteniment de l’edifici, garantint la cobertura de les assegurances en els casos de sinistres i les responsabilitats enfront de tercers.

Per a controlar les garanties previstes per la legislació en les obres noves i assegurar el funcionament adequat i la posada en servei dels equipaments de l’edifici.

En què et pot ajudar?

– Valorarà i farà diagnòstic de l’estat de la conservació de l’edifici per a informar de les mesures correctores necessàries.

– Projectarà, dirigirà i gestionarà el manteniment preventiu i correctiu de l’edifici, i les reparacions necessàries tenint en compte el seu cicle de vida.

– Adequarà l’edifici als requisits legislatius.

– Estudiarà i avaluarà l’adequació ambiental de l’edifici i les seves condicions d’eficiència energètica i accessibilitat.

– T’informarà i valorarà la situació l’edifici a efectes urbanístics i jurídics.

Edificis sans, habitatges segurs

És un professional de confiança, que treballa perquè les persones visquin més segures, gaudeixin de més confort, estalviïn energia i diners, respectant el medi ambient.

No dubti a contactar amb nosaltres si necessita contractar-ne algun o resoldre qualsevol dubte sobre els seus serveis.

Atentament Grup Solfinc.

Comparteix-ho :

Altres notícies que et poden interessar:

Han d’imputar-se en IRPF les propietats cedides i les ocupades il·legalment?

Consulta Vinculant V0967-19, de 7 de maig de 2019 de la Subdirecció General d’Impostos sobre la Renda de les Persones Físiques

Llegir més

Quina documentació necessites per a vendre una casa?

Tant si has decidit vendre la teva casa com a particular o has decidit confiar en un professional immobiliari, és important tenir en compte la documentació necessària per a vendre una casa. Cal tenir-la preparada i en regla per a poder vendre sense problemes i ràpidament.

Llegir més