Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Què és la carta d’habitabilitat i com es sol·licita?

des. 28, 2023 | Últimes entrades

La carta d’habitabilitat és un document necessari i obligatori a Espanya que certifica que un habitatge compleix amb els estàndards mínims d’habitabilitat i seguretat. Es necessita per a tràmits com l’alta de subministraments, venda o lloguer de propietats. Depenent de l’antiguitat i condicions de l’habitatge, es requereix una cèdula de primera ocupació per a habitatges nous, cèdula de segona ocupació per a construccions existents i cèdula de primera ocupació de rehabilitació per a propietats renovades. Per a obtenir-la, s’ha de presentar la documentació requerida i realitzar una inspecció de l’habitatge per un tècnic certificat. Per a aquells que no estan familiaritzats amb aquest procés, treballar amb una agència immobiliària com Solfinc pot ser de gran ajuda. Les agències immobiliàries no només t’assessoren sobre la importància d’aquest certificat, sinó que també et guien en cada pas per a obtenir-lo.

Què és la carta d’habitabilitat?

La cèdula d’habitabilitat és un informe essencial a Espanya que certifica que un habitatge compleix amb els estàndards mínims d’habitabilitat i seguretat. Aquesta carta juga un paper fonamental en diversos tràmits relacionats amb l’habitatge, com l’alta de subministraments, la venda o el lloguer de propietats.

Definició i concepte d’habitabilitat

L’habitabilitat es refereix a les condicions necessàries perquè un habitatge pugui ser habitat de manera adequada i segura. Això implica que l’habitatge ha de complir amb una sèrie de requisits necessaris relacionats amb la superfície útil, la distribució dels espais, la presència de serveis bàsics, entre altres aspectes. La carta d’habitabilitat és l’escrit que certifica que un habitatge s’ajusta a aquests estàndards d’habitabilitat i seguretat.

Importància i necessitat de la carta d’habitabilitat

El certificat d’habitabilitat és de vital importància, ja que garanteix als propietaris, inquilins i autoritats competents que l’habitatge s’ajusta a les condicions mínimes per a ser habitat de manera segura i adequada. A més, aquest informe és necessari per a realitzar tràmits com l’alta de subministraments, la venda o el lloguer d’una propietat. Sense la carta d’habitabilitat, aquests processos podrien enfrontar obstacles legals i administratius.

Funcions i objectius de la carta d’habitabilitat

La cèdula d’habitabilitat té com a funció principal certificar que un habitatge satisfà els estàndards necessaris d’habitabilitat i seguretat establerts per la normativa vigent. El seu objectiu és protegir els usuaris d’habitatges, assegurant que aquestes compleixin amb els requeriments bàsics per a una vida confortable i segura. A més, el certificat d’habitabilitat promou la qualitat en la construcció i la rehabilitació d’habitatges, i contribueix a la planificació urbana i a la protecció del medi ambient.

Requisits per a obtenir la carta d’habitabilitat

L’obtenció de la cèdula d’habitabilitat requereix complir una sèrie de requeriments que varien depenent de la situació de l’habitatge. A continuació, es detallen les condicions per a habitatges de nova construcció, habitatges existents i habitatges rehabilitats:

Habitatges de nova construcció

Per a les cases de nova construcció, s’exigeix l’obtenció d’una cèdula de primera ocupació. Aquest document certifica que l’habitatge satisfà tots els requisits legals i normatives d’habitabilitat. En aquest cas, és necessari que l’habitatge compleixi amb els estàndards d’habitabilitat i seguretat establerts per l’autoritat competent.

Requisits específics:

 • Superfície útil mínima.
 • Presència d’almenys una estada.
 • Sala d’estar.
 • Espai per a la higiene.
 • Espai per a la cuina.
 • Compliment de les normatives d’accessibilitat.

Habitatges existents

En el cas de propietats existents, es requereix obtenir una cèdula de segona ocupació. Aquesta cèdula certifica que l’habitatge ha estat habitat anteriorment i compleix amb les obligacions mínimes d’habitabilitat i seguretat establertes per l’autoritat competent.

Requisits específics:

 • Manteniment adequat de l’estructura i elements de l’habitatge.
 • Compliment de les normatives d’habitabilitat i seguretat vigents.

Habitatges rehabilitats

En el cas de domicilis que han patit una reforma integral, s’exigeix obtenir una cèdula de primera ocupació de rehabilitació. Aquest document certifica que l’habitatge compleix amb les condicions d’habitabilitat i seguretat després d’haver estat sotmès a una restauració.

Requisits específics:

 • Compliment de les normatives d’habitabilitat i seguretat vigents després de la reforma.
 • Actualització de les instal·lacions i sistemes en cas de ser necessari.
 • Garantia de compliment dels estàndards de qualitat en l’execució de la rehabilitació.

Procés d’obtenció i renovació de la carta d’habitabilitat

El procés d’obtenció i renovació de la cèdula d’habitabilitat implica una sèrie de passos i condicions que han de complir-se per a garantir el compliment dels estàndards d’habitabilitat i seguretat d’un habitatge.

Documentació requerida

Per a sol·licitar el certificat d’habitabilitat, generalment es requereix presentar una sèrie de certificats que varien segons la comunitat autònoma. Alguns dels documents comuns que poden ser sol·licitats són:

 • Escriptura de l’habitatge
 • Plans d’arquitectura
 • Llicència d’obra
 • Memòria tècnica
 • Butlletí elèctric
 • Butlletí d’aigua

Inspecció de l’habitatge per un tècnic certificat

Una vegada presentada la documentació requerida, es durà a terme una inspecció de l’habitatge per part d’un tècnic certificat. Aquest professional s’encarregarà de verificar que l’habitatge compleixi amb els requisits exigits d’habitabilitat establerts per la normativa vigent. Durant la inspecció, s’avaluaran aspectes com ara la superfície útil mínima, la distribució de les estades, la presència d’espais adequats per a la higiene i la cuina, entre altres.

Dades que consten en la cèdula

Entre les dades que consten en aquest important document, es troben:

 • La direcció i ubicació de l’habitatge
 • La superfície útil de l’habitatge i de les habitacions
 • Les estades i els espais que componen l’habitatge
 • El llindar màxim d’ocupació
 • La identificació i titulació de la persona tècnica que certificat l’habitabilitat

En la cèdula no figura el nom de la persona propietària. Es tracta d’un document que acredita les condicions objectives d’habitabilitat d’un habitatge, amb independència dels seus titulars o ocupants.

Temps de resposta i vigència del certificat

Una vegada finalitzada la inspecció, el tècnic certificat emetrà el certificat d’habitabilitat en un termini aproximat d’un mes. La vigència d’aquest certificat pot variar segons la comunitat autònoma, però generalment és de 15 anys. És important tenir en compte que aquesta vigència pot diferir en el cas de cèdules de primera ocupació atorgades abans de 2004 i entre 2004 i 2012, així com en les cèdules de segona ocupació i de rehabilitació.

 • Primera ocupació en el cas d’habitatges nous: 25 anys.
 • Primera ocupació per rehabilitació: 15 anys.
 • Segona ocupació: 15 anys.

Renovació de la carta d’habitabilitat

Transcorregut el període de vigència de la carta d’habitabilitat, és necessari renovar-la per a mantenir la seva validesa. El procés de renovació és similar al d’obtenció, i generalment implica contractar els serveis d’un arquitecte o aparellador col·legiat per a realitzar una nova inspecció de l’habitatge i emetre el certificat corresponent. És important tenir en compte que, en cas de pèrdua de l’informe, es pot sol·licitar un duplicat davant l’autoritat competent.

Carta de habitabilidad

Resolució nou model de la cèdula d’habitabilitat

El 2023, la resolució sobre la cèdula d’habitabilitat ha introduït canvis significatius que són importants per a propietaris, inquilins i agències immobiliàries. Aquests canvis s’enfoquen a modernitzar els estàndards d’habitabilitat i seguretat, reflectint les noves normatives i necessitats de l’habitatge contemporani. L’actualització inclou criteris més estrictes quant a eficiència energètica, accessibilitat i condicions sanitàries. A més, s’ha simplificat el procés de sol·licitud per a fer-lo més àgil i menys burocràtic. Aquestes modificacions no sols busquen millorar la qualitat de vida en els espais habitables, sinó també promoure la sostenibilitat i la inclusió. Per als lectors de Solfinc que estiguin considerant comprar, vendre o llogar una propietat en 2023, és crucial estar al corrent d’aquestes noves regulacions per a garantir el compliment dels estàndards actualitzats i aprofitar els avantatges d’un habitatge que compleix amb les normatives més recents.

Cost i tràmits associats a la carta d’habitabilitat

Obtenir la cèdula d’habitabilitat comporta uns certs costos i tràmits que han de tenir-se en compte. És important tenir en consideració les taxes i els honoraris del tècnic certificat, així com la sol·licitud d’un duplicat en cas de pèrdua del document.

Taxes i honoraris del tècnic certificat

En sol·licitar la cèdula d’habitabilitat, s’han de considerar les taxes imposades per l’autoritat competent. Aquestes taxes varien depenent de la comunitat autònoma i el tipus d’habitatge. A més, s’han de tenir en compte els honoraris del tècnic certificat encarregat de realitzar la inspecció de l’habitatge.

Sol·licitud de duplicat en cas de pèrdua del document

En cas d’extraviament del certificat d’habitabilitat, és possible sol·licitar un duplicat davant l’autoritat competent. El procés per a obtenir el duplicat és relativament senzill i generalment pot realitzar-se fins i tot si s’és arrendatari de l’habitatge. És important acudir a l’autoritat competent corresponent per a realitzar la sol·licitud i obtenir el nou document.

 

En resum, la cèdula d’habitabilitat és un component clau en el sector immobiliari de Barcelona, i estar al dia amb les recents actualitzacions de 2023 és essencial per a qualsevol transacció de propietat. Aquests canvis reflecteixen un compromís continu amb la qualitat, seguretat i sostenibilitat en l’àmbit de l’habitatge. A Solfinc, entenem la importància d’aquest certificat i som aquí per a assistir-te en cada pas del procés, assegurant que la teva experiència immobiliària sigui transparent i conforme a les últimes normatives. Ja sigui que estiguis buscant llogar, comprar o vendre, el nostre equip expert et proporcionarà l’orientació necessària per a navegar aquests tràmits amb confiança.

Per a què serveix la nota simple d’un habitatge?

Per a què serveix la nota simple d’un habitatge?

Benvingut al blog de Solfinc! Si alguna vegada has pensat a comprar un habitatge a Barcelona, segurament t'has trobat amb termes legals que poden semblar confusos. Un dels documents més importants en qualsevol transacció immobiliària és la nota simple. Saps per a què...

Pot qualsevol empresa fer modificacions als ascensors?

Pot qualsevol empresa fer modificacions als ascensors?

A Solfinc, sabem que la seguretat i el bon funcionament dels ascensors a la teva comunitat són essencials. Els nostres administradors de comunitats estan sempre al dia amb les últimes normatives i regulacions per assegurar-te la millor gestió. El passat 1 de juliol va...

Com vendre el teu pis més ràpid i a un preu millor

Com vendre el teu pis més ràpid i a un preu millor

Vendre un pis de manera ràpida i obtenir el millor preu possible pot ser tot un desafiament, però amb les estratègies adequades, és totalment assolible. En aquest article, explorarem consells efectius que t'ajudaran a optimitzar el procés de venda, assegurant els...