Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Què és un gran tenidor de vivenda a Catalunya?

gen. 30, 2024 | Inmobiliaria, Patrimoni

Al mercat immobiliari, el terme “gran tenidor de vivenda” ha guanyat rellevància en els últims anys. No obstant això, què significa realment aquest concepte i com afecta els ciutadans i al mercat d’habitatges a Catalunya? En aquest article, explorarem en detall què implica ser un gran tenidor d’habitatge, examinarem casos específics i entendrem el seu impacte en la comunitat.

Què és un gran tenidor d’habitatge a Catalunya?

Un gran tenidor de vivenda es refereix a una persona física o jurídica que sigui titular de més de 10 immobles urbans, excloent garatges i trasters, o una superfície construïda de més de 1.500 m². Aquests “grans forquilles” poden ser inversors, empreses o entitats financeres que han acumulat una quantitat significativa de vivendes, ja sigui per lloguer o inversió.

Quan entri en vigor en la seva totalitat la nova Llei d’habitatge, serà considerat gran tinent d’immobles aquella persona que tingui 5 o més immobles en propietat en zones tensionades.

Què implica ser gran tenidor de vivenda?

Ser un gran tenidor implica una sèrie d’obligacions en relació amb els desnonaments i els límits de renda de lloguer.

Límit de preu en els nous contractes de lloguer

En el cas que un gran tenidor d’immobles formalitzi un nou contracte de lloguer en una zona tensionada, el preu no podrà superar el preu de l’anterior contracte o a l’índex de referència de preus que hagi estat creat. Tots els grans tenidors estan subjectes al compliment d’aquest límit de preu, sense excepcions. Aquest nou mètode substitueix els preus basats en l’IPC com tradicionalment s’havia fet.

Cal esmentar que aquest índex de referència que estem mencionant està previst que aparegui a nivell estatal per al 2025.

Si per contra, la zona on es trobi l’immoble no ha estat declarada tensionada per l’Administració, serà el propietari l’encarregat d’establir el nou preu a la seva lliure elecció.

Pujada de cost d’lloguer en contractes ja firmats

Aquells contractes que ja estiguin signats es regeixen ara per uns límits. D’aquesta manera, la pujada del preu de lloguer anual no podrà ser superior al 2% en 2023, al 23% en 2024 i un percentatge límit encara no concretat per al 2025. Percentatges aplicats a immobles estiguin en zones tensionades o no.

Encara que existeixen algunes excepcions. Per exemple, en la Nova Llei d’Habitatge es recalca que es permet realitzar una pujada de fins a 10% en la renda vigent, en els últims cinc anys i si la duració és d’una dècada com a mínim. El mateix percentatge pot ser aplicat a aquells habitatges reformats en els dos anys anteriors i que compleixin amb l’eficiència energètica.

Gran tenidor d’immobles i desnonaments

En la Nova Llei d’Habitatge ser un gran tenidor també afecta en els desnonaments. En els casos on el demandant sigui un gran tenidor i el desnonament estigui afectat a persones vulnerables, la Llei obliga que abans d’haver arribat a aquest punt hagi hagut prèviament un procés d’intermediació i conciliació entre ambdues parts. A més, la nova Llei indica que el jutge, segons la seva valoració de cada cas i sent els propietaris dels immobles ‘grans tenidors’, té el poder de suspendre el llançament. Podrà sol·licitar un informe als serveis socials competents per trobar mesures que puguin solucionar aquesta situació.

El gran tenidor de vivenda a Catalunya

A la comunitat autònoma de Catalunya, l’índex de referència de preus per a contractes de lloguer correspon al de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Pel que fa als desnonaments, els grans tenidors estan obligats a oferir un lloguer social a inquilins vulnerables, és a dir, aquells que no puguin fer front al pagament de lloguer. A més, la nova llei exigeix als grans tenidors fer-se càrrec de les despeses relacionades amb el desnonament. En el cas que no presentin una sol·licitud de desnonament, es pot considerar una infracció greu sota la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge de Catalunya i podrà suposar una multa d’entre 9.001 i 90.000 euros. Fins i tot, l’ajuntament competent pot prendre aquesta vivenda per set anys i destinar el seu ús a polítiques públiques de lloguer social.

Si ets un gran tenidor de vivenda a Barcelona, no dubtis a posar-te en contacte amb la nostra administració de patrimonis. A Grup Solfinc posem a la teva disposició tots els serveis i assessorament que necessitis per una gestió rigorosa dels teus immobles.

Tipus de grans tenidors de vivenda:

Entre altres, destaquem els següents tipus de grans tenidors d’habitatge.

  1. Inversors immobiliaris: Persones o empreses que inverteixen en múltiples propietats per generar ingressos a través del lloguer o la reventa.
  2. Entitats financeres: Bancs o altres institucions financeres que han adquirit propietats a causa d’execucions hipotecàries o deutes impagats.
  3. Empreses de gestió de propietats: Companyies dedicades a la gestió i lloguer de propietats que han acumulat una cartera considerable en la regió.

Ser un gran tenidor de vivenda a Catalunya no només té implicacions financeres, sinó que també impacta en la dinàmica social i econòmica de la regió. Entendre qui són aquests grans tenidors i com les seves accions afecten a la comunitat és fonamental per abordar els desafiaments del mercat immobiliari i treballar cap a solucions que beneficiïn a tots els ciutadans.

Si desitges conèixer més sobre aquest tema o necessites assessorament sobre el mercat immobiliari a Catalunya, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres a través de la web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram o Twitter per a més contingut del sector.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

A Barcelona, la decisió de contractar una assegurança de llar és crucial no només per a protegir la seva propietat, sinó també per a brindar tranquil·litat en cas d'imprevistos. A Solfinc, entenem la importància de resguardar la seva inversió immobiliària. Aquest...