Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Què passa amb el lloguer si mor el propietari o el llogater

jul. 8, 2020 | Últimes entrades

Malauradament en aquests últims mesos han mort moltes persones al nostre país a causa de la covid-19. Segurament, molts eren propietaris d’un habitatge de lloguer i altres inquilins. Tot això pot generar conseqüències jurídiques que es poden originar en els arrendaments d’habitatges quan mor alguna de les parts que van subscriure el contracte.

Què passa si mor l’inquilí?

Si morís el llogater, l’arrendament no s’extingiria mai perquè la llei concedeix dret a subrogar-se en el que queda d’arrendament, als familiars de l’inquilí mort (parella, fills, néts, pares, avis o germans) que hagin conviscut durant els dos últims anys amb el mort.

També podrien subrogar altres persones que tinguessin una minusvalidesa igual o superior al 65%, però sempre que tinguessin una petita relació de parentiu fins al tercer grau col·lateral amb el llogater mort i haguessin conviscut amb ell durant els dos últims anys.

Cal tenir en compte que quedaria extingit l’arrendament si els parents de l’inquilí amb dret a subrogació no comuniquessin a l’arrendador, en el termini de tres mesos, la mort de l’inquilí, acompanyant el certificat que ho acrediti i indicant també en la comunicació la identitat de la persona que es vol subrogar en el contracte i el parentiu que té amb l’inquilí mort.

Què passa si l’inquilí mort no convivia amb cap de les persones esmentades anteriorment?

Si al temps de la mort de l’inquilí no existís cap de les persones que he esmentat, llavors sí que l’arrendament quedaria extingit i el propietari ja podria recuperar la possessió de l’habitatge arrendat.

Què passa si mor el propietari?

En aquest cas, són els hereus de l’arrendador mort els que estarien obligats a continuar amb l’arrendament pel temps de contracte que restés per complir, excepte que l’arrendador mort fora l’usufructuari de l’habitatge, en aquest cas a la mort de l’arrendador usufructuari s’extingiria l’arrendament i no es transmetria als hereus de l’usufructuari.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...