Què és el Tècnic de Capçalera d’un edifici?

maig 15, 2019 | Inmobiliaria, Patrimoni, Últimes entrades

El Tècnic de Capçalera d’un edifici és el facultatiu que, per encàrrec de la comunitat de propietaris, s’ocupa de la inspecció, conservació i manteniment de l’edifici amb la finalitat d’allargar la seva vida. És l’equivalent al metge de capçalera, cuidant la salut de l’edifici.

Al llarg de la seva vida, els edificis necessiten un manteniment i control, i és probable que amb el temps requereixin certes intervencions de rehabilitació  i reforma, amb la finalitat de conservar-los millor i actualitzar-los a la normativa vigent. En aquest sentit, és essencial la presència del tècnic de capçalera, coneixedor de l’edifici, que assessorarà i guiarà als propietaris en les actuacions que calgui fer a cada moment.

Per què és necessari?

Es ve legislant des de 1986. Actualment la Generalitat obliga a realitzar les ITE, a més, augmenta el valor de l’habitatge, assegura l’habitabilitat d’aquest i redueix el cost de manteniment en el futur.

Per què resulta molt útil un tècnic de capçalera?

Per a gestionar el pla de manteniment de l’edifici, garantint la cobertura de les assegurances en els casos de sinistres i les responsabilitats enfront de tercers.

Per a controlar les garanties previstes per la legislació en les obres noves i assegurar el funcionament adequat i la posada en servei dels equipaments de l’edifici.

En què et pot ajudar?

– Valorarà i farà diagnòstic de l’estat de la conservació de l’edifici per a informar de les mesures correctores necessàries.

– Projectarà, dirigirà i gestionarà el manteniment preventiu i correctiu de l’edifici, i les reparacions necessàries tenint en compte el seu cicle de vida.

– Adequarà l’edifici als requisits legislatius.

– Estudiarà i avaluarà l’adequació ambiental de l’edifici i les seves condicions d’eficiència energètica i accessibilitat.

– T’informarà i valorarà la situació l’edifici a efectes urbanístics i jurídics.

Edificis sans, habitatges segurs

És un professional de confiança, que treballa perquè les persones visquin més segures, gaudeixin de més confort, estalviïn energia i diners, respectant el medi ambient.

No dubti a contactar amb nosaltres si necessita contractar-ne algun o resoldre qualsevol dubte sobre els seus serveis.

Atentament Grup Solfinc.

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Ha entrat en vigor la nova Llei d'Habitatge que entra en vigor demà. A continuació, us presentem les preguntes més recurrents que hem rebut sobre la nova llei. Quan ha entrat en vigor la nova llei d'habitatge? La llei va entrar en vigor el dia 26 de maig de 2023 però,...

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

En els darrers anys, l'habitatge s'ha convertit en un dels temes més importants i polèmics a la societat. Els preus alts, la manca d'accessibilitat i les dificultats per trobar una llar adequada han generat preocupació i malestar entre la població. Tot i això,...