Quina documentació necessites per a vendre una casa?

jul. 8, 2019 | Sense categoria

Tant si has decidit vendre la teva casa com a particular o has decidit confiar en un professional immobiliari, és important tenir en compte la documentació necessària per a vendre una casa. Cal tenir-la preparada i en regla per a poder vendre sense problemes i ràpidament.

En tota Espanya, per a vendre una casa és obligatori presentar una sèrie de documents. Aquests documents tenen com a objectiu demostrar que l’habitatge és teu, que tu ets el titular d’aquest immoble, que aquest està lliure de càrregues i compta amb el corresponent certificat energètic.

A continuació detallem tota la documentació per a vendre una casa bàsica i que és necessària al nostre país:

  • Document Nacional d’Identitat (DNI) en vigor de la persona propietària de l’habitatge.
  • Nota simple registral de l’immoble. Aquest document serveix per a acreditar el nom del propietari juntament amb els tipus de càrregues que pugui tenir l’immoble. S’aconsegueix en el Registre de la Propietat.
  • Certificat d’eficiència energètica i la seva etiqueta corresponent. És obligatori, tant per a vendre com per a llogar un immoble. Aquest document serveix per a indicar la qualificació energètica de l’habitatge.
  • Títol de propietat o escriptura de compravenda. En aquest document és on se cita el titular actual de l’habitatge. Aquest títol està inscrit en el Registre de la Propietat del lloc on se situa l’immoble.
  • Certificat de l’últim rebut de l’IBI anual.
  • Per a immobles en règim de propietat horitzontal, és necessari un Certificat de la comunitat de propietaris que certifiqui que el propietari està el corrent del pagament. El document ha d’estar degudament signat per l’Administrador de finques. A més, pot incloure també, encara que no és obligatori, la possible existència de despeses o altres obligacions pendents de pagament.
  • Certificat de deute pendent, si sobre l’habitatge pesa un crèdit hipotecari.
  • ITE (Inspecció Tècnica d’Edificis) és a dir, l’informe que regula la conversa dels immobles. Aquest document és obligatori en algunes CCAA, en habitatges amb més de 20 anys d’antiguitat.
  • També en algunes Comunitats és necessari disposar de la Cèdula d’habitabilitat de l’habitatge en vigor.

Des de Grup Solfinc et recomanem consultar la normativa de la Comunitat Autònoma on estigui situat el pis, o simplement posa’t en contacte amb nosaltres i te la facilitarem sense problema.