Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Què necessito per recarregar un cotxe elèctric al pàrquing?

oct. 5, 2022 | Comunitats, Patrimoni, Últimes entrades

El cotxe elèctric ha vingut per quedar-s’hi. Una societat cada cop més conscienciada amb la sostenibilitat, la reducció de CO2 i la necessitat d’un canvi que millori el nostre planeta ha despertat l’interès per la mobilitat elèctrica entre la ciutadania. I això obliga a una reordenació de les estructures existents per adaptar-les al canvi de model de mobilitat. Recarregar un cotxe elèctric al pàrquing és la forma més eficient i econòmica de subministrament tant per als usuaris com per a la societat.

recarregar un cotxe elèctric al pàrquing

Qualsevol propietari o arrendatari té dret a poder recarregar un vehicle elèctric al pàrquing. T’expliquem les quatre opcions, depenent de diferents factors, que la llei posa a la teva disposició.

Si no hi ha instal·lació per recarregar un cotxe elèctric al pàrquing

Instal·lació d’un subministrament elèctric INDIVIDUAL nou

Es duu a terme la instal·lació d’un nou subministrament individual amb  un comptador principal des de la central de comptadors per a cada estació de recàrrega . Hi ha també la possibilitat de col·locar un segon comptador de manera opcional per a la gestió i seguiment dels consums de manera individualitzada.

  • Avantatges: El principal avantatge és, sens dubte, que la instal·lació no comporta el subministrament d’electricitat compartit amb la comunitat, cosa que permet la llibertat d’elecció de l’oferta elèctrica i de la companyia comercialitzadora. A més, aquesta opció resulta interessant en el cas de no viure al mateix lloc on hi ha la plaça d’aparcament del vehicle elèctric.
  • Inconvenients: El principal inconvenient d’aquest model és el cost d’instal·lació superior a altres sistemes de recàrrega. A més, en emetre’s dues factures diferents (una per a l’habitatge i una altra per al vehicle elèctric), es produeix un increment dels costos fixos per doble facturació.

Ideal per a aparcaments mixtos: usuaris que disposen d’un comptador d’habitatge al mateix edifici on podeu connectar el vostre vehicle, usuaris amb plaça fixa i externs que vulguin compartir subministrament.

Instal·lació d’un subministrament elèctric COL·LECTIU nou

Es realitza la instal·lació d’un nou subministrament col·lectiu amb un  comptador principal comú per a les diferents estacions de recàrrega a l’interior del pàrquing . A més, és possible instal·lar un segon comptador a cada estació de recàrrega que et permetrà  la facturació individualitzada per controlar les despeses de forma personalitzada i evitar compartir-les col·lectivament .

  • Avantatges: El model ofereix dos grans avantatges: únicament necessites un espai per instal·lar el nou comptador al lloc on està ubicada la central de comptadors. I, a més, permet la implantació de tarifes específiques adequades al teu vehicle elèctric.
  • Inconvenients: El principal inconvenient d’aquest sistema individual és el sobrecost de la instal·lació inicial, que ha de preveure punts de recàrrega futurs. A més, en cas que no fos possible instal·lar el nou comptador per manca d’espai, caldria crear una nova central de comptadors, amb el cost que això implica. D’altra banda, en tractar-se d’un subministrament individualitzat cal gestionar els consums i repercutir les despeses per a cada usuari. Vehicle elèctric.

recarregar un cotxe elèctric al pàrquing

Si ja està instal·lat un sistema per recarregar un cotxe elèctric al pàrquing

Instal·lació d’un subministrament INDIVIDUAL existent

En aquest cas,  es realitza la instal·lació aprofitant l’existència d’un subministrament existent a l’habitatge o al local del mateix edifici que es derivarà fins al pàrquing . Aquesta instal·lació pot partir des de lhabitatge o des del local com un circuit addicional.

  • Avantatges: Són molts els avantatges d’aquest model. D’entrada, no cal l’alta d’un subministrament nou ni habilitar un espai per a un comptador nou. A més, s’emet una única factura tant pel consum de l’habitatge com el consum del vehicle elèctric. I a més, s’aprofita la potència contractada prèviament a l’habitatge o al local de negoci per a la gestió interna de la demanda.
  • Inconvenients: L’inconvenient més gran té a veure amb els costos derivats de la instal·lació, que es poden incrementar en el cas que la distància entre el comptador i el punt de recàrrega sigui gran. A més, cal vigilar si la potència contracta és suficient. I és important tenir en compte que aquest sistema no contempla la possibilitat el cas que l’aparcament estigui ubicat en un edifici diferent del de la residència habitual.

Ideal per a aparcaments amb usuaris que disposen d’un comptador d’habitatge al mateix edifici on podeu connectar el vostre vehicle.

Instal·lació d’un subministrament COL·LECTIU existent

La instal·lació aprofita l’existència d’un subministrament existent al pàrquing  i s’hi afegeix un circuit addicional.  Hi ha dues opcions: una instal·lació del punt de recàrrega en un habitatge unifamiliar amb un aparcament propi o una instal·lació en habitatges unifamiliars amb aparcaments comunitaris. En aquest segon cas, hi ha lopció dinstal·lar un comptador addicional per a un control individualitzat dels consums.

  • Avantatges: Aquest model té dos grans avantatges: d’una banda, els costos d’instal·lació són reduïts. I de l’altra, no cal l’alta de cap comptador nou.
  • Inconvenients: El sistema, però, planteja alguns inconvenients. En el cas d’habitatges unifamiliars amb aparcaments comunitaris, la comunitat de propietaris pot denegar la instal·lació ja que cal fer servir un subministrament existent al pàrquing. A més, cal revisar prèviament la instal·lació elèctrica existent i la potència disponible a l’aparcament per assegurar-se que aquesta alternativa és viable. D’altra banda, aquest model no permet la implantació de tarifes específiques concretes pels vehicles elèctrics.

Si tens alguna consulta sobre el tema o desitges realitzar la instal·lació a Barcelona, ​​pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant els formularis de la web i t’adreçarem a un professional especialitzat.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram Twitter per a més contingut del sector.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...