Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Com recuperar l’IVA del lloguer?

maig 19, 2021 | Últimes entrades

Té un local llogat i l’arrendatari li ha deixat de pagar diverses mensualitats? A continuació li explicarem com recuperar l’IVA del lloguer, repercutit i no cobrat, amb menys costos i menys paperasses…

Repercutir l’IVA fins al desnonament

Ingressi l’IVA. Si vostè té un local llogat i cobra la renda cada mes, haurà de repercutir IVA tots els mesos, i ingressar-ho en la declaració trimestral corresponent. Haurà d’actuar així fins a la fi del contracte, encara que l’inquilí deixi de pagar-li alguna mensualitat! Atenció! Fins i tot si insta un desnonament, haurà de repercutir i ingressar l’IVA fins que el jutge ordeni el desnonament, moment en el qual el contracte s’entendrà finalitzat.

Podrà recuperar aquest IVA del lloguer si compleix els següents requisits:

  • Haver instat el cobrament mitjançant reclamació judicial o mitjançant requeriment notarial (requisit que, si ha instat un desnonament, ja haurà complert).
  • Si han passat sis mesos des de la data en la qual degué satisfer-se la mensualitat que ha resultat impagada (que és la data de meritació de l’IVA en aquesta mena d’operacions de tracte successiu).
  • Si emet, dins dels tres mesos següents a la fi del termini anterior, una factura rectificativa que anul·li la quota d’IVA repercutida de la factura impagada. Anotació. Això li permetrà recuperar l’IVA repercutit en la declaració trimestral d’aquest període.
  • I, finalment, si comunica a Hisenda aquesta modificació dins del mes següent.

Simplificar els tràmits

No obstant això, si són moltes les factures que queden impagades fins que es produeixi el desnonament (una cada mes), els tràmits per a recuperar l’IVA poden ser un enfarfec.

Agrupi tràmits. Res impedeix que, a l’efecte de recuperar l’IVA, vostè rectifiqui diverses factures alhora. Per tant, pot reduir la paperassa si juga amb els terminis abans indicats i agrupa els tràmits per períodes de tres mesos. Per exemple, si la primera factura impagada és de febrer (degué pagar-se com a màxim el 5 de febrer), agrupi els tràmits de recuperació de l’IVA de les factures de febrer, març i abril, i rectifiqui aquestes tres factures el 6 d’octubre (en aquesta data ja hauran transcorregut més de sis mesos des de la meritació i estarà dins del termini de tres mesos per a rectificar).

Exemple: L’inquilí no li paga la renda des de febrer de 2020, per la qual cosa vostè ha presentat una reclamació judicial i iniciat un procediment de desnonament contra ell, aconseguint el desallotjament al juliol. En aquest cas actuï de la següent forma:

  • Encara que l’arrendatari no li pagui, ingressi l’IVA corresponent a tots els lloguers fins al moment del desnonament.
  • En data 6 d’octubre de 2020 emeti una factura rectificant l’IVA repercutit al febrer, març i abril, i recuperi-ho en la declaració del quart trimestre de 2020.
  • El 6 de gener de 2021 faci el mateix amb els lloguers de maig, juny i juliol, i recuperi l’IVA en la declaració corresponent al primer trimestre de 2021.
  • En tots dos casos, dins del mes següent a la data en la qual expedeixi la factura rectificativa, enviï-la per burofax a l’arrendatari, i comuniqui a Hisenda la rectificació efectuada, perquè quedi constància.

A l’hora de realitzar els tràmits de recuperació de l’IVA de les factures impagades per un mateix client, agrupi aquestes factures per períodes de tres mesos. D’aquesta manera reduirà paperassa i no haurà de rectificar-les una a una.

Si necessites informació sobre aquest tema o qualsevol altre, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de la nostra pàgina web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el Blog, Facebook , Instagram o Twitter per a més contingut de sector.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...