Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Regulació d’habitatges d’ús turístic: Un pas important per garantir l’accés a l’habitatge i la convivència

nov. 22, 2023 | Inmobiliaria, Patrimoni

El Govern ha fet un pas significatiu per abordar els desafiaments associats amb els habitatges d’ús turístic a Catalunya en aprovar el Decret Llei 3/2023 de 7 de novembre, que introdueix mesures urgents per regular els pisos turísticsAquest decret afectarà un total de 262 municipis on s’han identificat problemes d’accés a l’habitatge permanent i una concentració excessiva de pisos turístics.

Mesures clau contra els habitatges d’ús turístic

Llicència Urbanística i Autorització Turística

Es requerirà una llicència urbanística prèvia i una autorització turística per als habitatges d’ús turístic als 262 municipis afectats.

Aquestes mesures busquen evitar l’augment descontrolat de canvis d’ús en zones amb problemes habituals d’accés a l’habitatge i on la concentració de pisos turístics afecta la convivència i pot portar a la gentrificació.

Els nous pisos turístics han de sol·licitar una llicència urbanística municipal i una autorització turística abans de l’obertura, totes dues vigents per cinc anys renovables.

Es limitarà a un màxim de 10 llicències de pisos turístics per cada 100 habitants a aquests municipis. Actualment, la majoria de municipis afectats ja tenen més de 5 pisos turístics per cada 100 habitants.

Requisits per Obtenir Llicències

Els Ajuntaments han de modificar el seu planejament urbanístic per permetre expressament la compatibilitat de l’ús turístic amb el dhabitatge.

Es requerirà justificació de sòl suficient per a habitatges destinats a domicili habitual i permanent de la població resident.

Com afecta els habitatges d’ús turístic existents?

Per als pisos turístics existents als 262 municipis, els titulars tindran cinc anys per sol·licitar la nova llicència urbanística des de l’entrada en vigor del Decret llei o hauran de cessar l’activitat.

Es permet una pròrroga de cinc anys més si els titulars no poden compensar les pèrdues patrimonials.

Si a la teva comunitat de veïns hi ha un pis turístic il·legal, no dubtis a llegir aquest article.

Quan entra en vigor el Decret llei?

El Decret llei ha entrat en vigor el 8 de novembre de 2023, un dia després de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat.

El llistat de municipis afectats s’actualitzarà cada cinc anys mitjançant una ordre del conseller o consellera del Departament de Territori, amb audiència prèvia als Ajuntaments.

Aquest Decret llei representa un esforç significatiu per equilibrar el turisme amb les necessitats d’habitatge local, i s’espera que serveixi com un marc important per a la gestió sostenible dels habitatges d’ús turístic a Catalunya.

Si tens alguna consulta, pots posar-te en contacte amb nosaltres mitjançant els formularis de la web.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram o Twitter per a més contingut del sector.

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

En l'àmbit de l'administració de comunitats, una llicència d'obra és un document essencial emès per les autoritats pertinents que autoritza legalment l'execució de treballs de construcció, renovació o modificació en una propietat. Aquestes llicències garanteixen que...