RESPONSABILITATS DELS ADMINISTRADORS DE FINQUES I PROPIETARIS EN LA CONTRACTACIÓ D’OBRES

febr. 19, 2020 | Inmobiliaria

Des de Grup Solfinc volem explicar-vos com funciona i quines són les responsabilitats dels administradors de finques i propietaris en les situacions de contractació d’obres, perquè sabem que és una temàtica que sol generar dubtes.

El codi civil diu que els agents que intervenen respondran amb el seu patrimoni però, quins agents intervenen?

 1. Comunitat
 2. Administrador de Finques.
 3. Tècnic expert en rehabilitació (arquitecte o aparellador).
 4. Empresa especialista en rehabilitació.
 5. L’usuari responsable del manteniment de l’edifici.

 

RESPONSABILITATS

 • Comunitat
  • Afrontar obres.
  • Contractar tècnic.
  • Facilitar accés als habitatges.
  • Si l’empresa constructora no està al corrent de la seguretat social, la responsabilitat és de la Comunitat.
 • Administrador
  • L’administrador ha d’informar la comunitat i prendre les mesures necessàries, ha de fer que s’executin a la comunitat les obres urgents.
  • Informar a la Comunitat del que han de fer, una vegada s’hagi aprovat:
   • Cobrar les vesses.
   • Informar el President o Comissió d’Obres.
  • La Comissió d’Obres és qui ha de parlar amb l’arquitecte. L’administrador realitza un acompanyament.
  • La missió de l’Administrador és també veure que estiguin tots els permisos corresponents, quan poden caducar, etc.
  • La nostra obligació és sol·licitar a l’arquitecte present un final d’obra de tot el realitzat.
  • Hem de llegir els contractes que ens envien les empreses, hi ha vegades que ens oblidem de la lletra petita. Ens hem d’assegurar que tot el pactat surt en el contracte. Hem d’assessorar el nostre client (la Comunitat), i si no surt el allò pactat, aconsellar no signar, i que se signi un altre dia amb el que s’ha establert anteriorment.
  • Hem de pactar molt bé les garanties de les obres. Són molt importants de cara el post venda.
  • Una vegada tinguem el final d’obra, s’ha d’enviar a tots els veïns afectats perquè donin el seu consentiment i poder pagar a l’empresa constructora.

No hem de passar de les nostres atribucions per a no agafar compromisos que no ens toquen.

 • Tècnic
  • Ha de ser un expert en rehabilitació, ha de conèixer tota la casuística de la Comunitat de Propietaris.
  • Ha d’informar de situacions de risc. El tècnic ha de ser de la confiança de la Comunitat i de l’Administrador.
 • Conclusions

S’ha de realitzar formació/reciclatge als Administradors de Finques.

 • Arquitecte independent.
 • Estudiar bé el contracte abans de signar.
 • Nomenar una Comissió d’Obres.
 • Establir garanties al contracte. Són molt importants de cara al post venda.

Des de Grup Solfinc estem per a assessorar-lo i gestionar el que necessiti, el nostre departament de Gestió de Finques el podrà ajudar en tot.

El risc que té posar un pis en lloguer de temporada

El risc que té posar un pis en lloguer de temporada

A Espanya, l'oferta de lloguer de temporada ha experimentat un creixement notable els últims mesos, coincidint amb l'entrada en vigor de la Llei d'Habitatge. Aquesta alternativa a l'arrendament tradicional ha representat el 10% de totes les cases al mercat el tercer...