S’acorden mesures per a facilitar l’accés a l’habitatge que es basen en 5 punts

gen. 2, 2020 | Inmobiliaria, Patrimoni

El text del nou Decret-llei és extens i realitza moltes modificacions en la legislació d’habitatge i la legislació urbanística, per tant:

Cal considerar un epítom d’urgència i provisional la següent relació d’actuacions a l’espera de la seva publicació definitiva en el DOGC. La vigència de la norma començarà al dia següent de la seva publicació.

Es destaquen especialment les modificacions en les normes d’habitatge, i d’aquestes, aquelles que poden tenir més incidència sobre l’activitat professional dels Administradors de Finques.

Aquestes son les 5 mesures principals:

 1. Principals canvis
  • Mesures relacionades amb l’índex de referència dels preus de lloguer
  • Desocupació i utilització anòmala dels habitatges
  • Nou model d’Habitatge de Protecció Oficial
 1. MODIFICACIONS AL DECRET-LLEI 1/2015 Principals canvis:
  • Aplicació, terminis i durada de l’instrument del tanteig i retracte
 1. MODIFICACIONS DE LA LLEI 24/2015 Principals canvis:
  • Es fa una nova definició i ampliació del col·lectiu de propietaris considerats grans tenidors
  • Variacions substancials sobre el lloguer social obligatori
  • Variacions sobre la cessió obligatòria d’habitatges
 1. MODIFICACIONS DE LA LLEI 4/2016 Principals canvis:
  • S’amplia la vigència temporal sobre el re-allotjament regulat a l’article 16 de la Llei, a cinc anys des de l’aprovació de la Llei (fins al 2021).
 1. SOBRE LES MODIFICACIONS DE LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA Breu relació dels objectius:
  • Mesures per incrementar el patrimoni públic de sòl i habitatge amb destinació a habitatges de protecció pública.
  • Mesures per incrementar el parc d’allotjaments dotacionals.
  • Mesures per incrementar el parc privat d’HPO i parc públic, d’habitatges de lloguer.
  • Mesures en matèria de reserves per a habitatge de protecció pública.

Descarrega aquí

És obligatori tenir extintors a la comunitat de propietaris?

És obligatori tenir extintors a la comunitat de propietaris?

La seguretat en una comunitat de propietaris és una responsabilitat compartida, i els extintors tenen un paper crucial en la protecció de tots els residents. Ja tractem en un article anterior la normativa de la protecció contra incendis als pàrquings. En aquest...