Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

S’acorden mesures per a facilitar l’accés a l’habitatge que es basen en 5 punts

gen. 2, 2020 | Inmobiliaria, Patrimoni

El text del nou Decret-llei és extens i realitza moltes modificacions en la legislació d’habitatge i la legislació urbanística, per tant:

Cal considerar un epítom d’urgència i provisional la següent relació d’actuacions a l’espera de la seva publicació definitiva en el DOGC. La vigència de la norma començarà al dia següent de la seva publicació.

Es destaquen especialment les modificacions en les normes d’habitatge, i d’aquestes, aquelles que poden tenir més incidència sobre l’activitat professional dels Administradors de Finques.

Aquestes son les 5 mesures principals:

 1. Principals canvis
  • Mesures relacionades amb l’índex de referència dels preus de lloguer
  • Desocupació i utilització anòmala dels habitatges
  • Nou model d’Habitatge de Protecció Oficial
 1. MODIFICACIONS AL DECRET-LLEI 1/2015 Principals canvis:
  • Aplicació, terminis i durada de l’instrument del tanteig i retracte
 1. MODIFICACIONS DE LA LLEI 24/2015 Principals canvis:
  • Es fa una nova definició i ampliació del col·lectiu de propietaris considerats grans tenidors
  • Variacions substancials sobre el lloguer social obligatori
  • Variacions sobre la cessió obligatòria d’habitatges
 1. MODIFICACIONS DE LA LLEI 4/2016 Principals canvis:
  • S’amplia la vigència temporal sobre el re-allotjament regulat a l’article 16 de la Llei, a cinc anys des de l’aprovació de la Llei (fins al 2021).
 1. SOBRE LES MODIFICACIONS DE LA LEGISLACIÓ URBANÍSTICA Breu relació dels objectius:
  • Mesures per incrementar el patrimoni públic de sòl i habitatge amb destinació a habitatges de protecció pública.
  • Mesures per incrementar el parc d’allotjaments dotacionals.
  • Mesures per incrementar el parc privat d’HPO i parc públic, d’habitatges de lloguer.
  • Mesures en matèria de reserves per a habitatge de protecció pública.

Descarrega aquí

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

A Barcelona, la decisió de contractar una assegurança de llar és crucial no només per a protegir la seva propietat, sinó també per a brindar tranquil·litat en cas d'imprevistos. A Solfinc, entenem la importància de resguardar la seva inversió immobiliària. Aquest...