Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Guia de bones pràctiques per a la seguretat en instal·lacions fotovoltaiques en edificacions

maig 9, 2024 | Comunitats, Últimes entrades

En el context de la creixent adopció de solucions energètiques sostenibles, és crucial abordar la seguretat de les instal·lacions fotovoltaiques en edificis. A través de la col·laboració de les Comissions de Seguretat Contra Incendis i Emergències i Plans d’Autoprotecció Civil d’Enginyers BCN amb el CAFBL (Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona-Lleida), s’ha desenvolupat un manual de bones pràctiques enfocat a millorar la seguretat en aquests sistemes. Aquest article detalla pràctiques clau recomanades en el manual de bones pràctiques desenvolupat per a optimitzar tant la seguretat estructural com la prevenció d’incendis en aquestes instal·lacions.

Objectiu del manual de bones pràctiques

El manual de bones pràctiques té com a objectiu complementar el marc normatiu actual, proporcionant solucions alternatives en el disseny d’instal·lacions fotovoltaiques. Aquestes solucions han d’estar adequadament justificades per a garantir la seguretat en les instal·lacions industrials i residencials comunitàries. És crucial que els projectes tècnics siguin realitzats per tècnics competents i col·legiats, subratllant la importància d’adherir-se a aquest manual per a optimitzar tant la seguretat com l’eficiència de les instal·lacions.

Consideracions estructurals i de disseny

Càrrega i estabilitat estructural

Per a assegurar la integritat i l’estabilitat a llarg termini dels panells fotovoltaics instal·lats en edificacions, és crucial tenir en compte els següents aspectes. No parar atenció a aquests detalls pot comprometre l’estabilitat i la seguretat de tot el sistema.

 • És vital verificar que l’estructura pugui suportar la càrrega addicional sense comprometre la seguretat. Això inclou considerar el pes dels panells, l’activitat durant el muntatge i manteniment, i les condicions ambientals com el vent i la neu.
 • És necessari assegurar que el sistema de panells fotovoltaics sigui estable i no present riscos de lliscament o bolcada.
 • S’ha de tenir en compte l’efecte de les dilatacions dels materials a causa de canvis de temperatura al llarg de l’any, afectant tant el cablejat com a la interacció dels panells amb la superfície de la coberta.
 • És important utilitzar panells dissenyats per a resistir condicions adverses com la calamarsa.

Ubicació i muntatge dels panells

El disseny i la col·locació dels panells fotovoltaics han de considerar diversos factors de seguretat i accessibilitat:

 • Mantenir una distància de seguretat mínima de 1,5 metres entre els panells i estructures com a ventilacions, xemeneies, i parallamps.
 • Instal·lar una franja de seguretat de 1,5 m prop de murs tallafocs per a minimitzar la propagació del foc.
 • Assegurar un pendent mínim de la coberta de 1,5% per a evitar acumulacions d’aigua.
 • Disposar de passadissos d’almenys 1 metre al voltant del perímetre de la coberta i passadissos de seguretat entre files de panells d’almenys 0.80 metres, amb un màxim de cada 35 metres.
 • Organitzar els panells en files amb un màxim de 5 metres d’ample, separades per passadissos de seguretat per a facilitar l’accés i l’evacuació en cas d’emergència.
 • Col·locar els panells en zones protegides per sistemes de parallamps.
 • Garantir que tots els materials utilitzats siguin incombustibles i que existeixin extintors adequats en zones clau.
 • Instal·lar extintors adequats prop de les escales d’accés a la coberta.

Instal·lació elèctrica segura

Protecció i canalització del cablejat

El cablejat ha de ser resistent a la radiació UV i complir amb les normatives de seguretat contra incendis. Ha d’evitar-se el contacte amb superfícies esmolades i ha d’instal·lar-se de manera que no afavoreixi la propagació d’incendis, especialment prop de materials combustibles.

Sistemes de prevenció d’incendis

És essencial instal·lar sistemes de detecció i supressió d’incendis en les zones on se situïn els inversors i altres equips elèctrics. A més, el disseny i materials dels panells han de ser incombustibles per a reduir encara més els riscos.

Conclusions

Adoptar un enfocament proactiu en la seguretat de les instal·lacions fotovoltaiques no només millora la seguretat, sinó que també optimitza el rendiment energètic. És fonamental que els administradors de comunitats i professionals immobiliaris es familiaritzin amb aquestes pràctiques per a implementar projectes segurs i efectius. A Solfinc, estem compromesos amb oferir suport i assessorament expert per a ajudar-los en cada pas del procés, garantint que cada instal·lació compleixi amb els més alts estàndards de seguretat i eficiència.

Què és la gestió de lloguer vacacional?

Què és la gestió de lloguer vacacional?

En la dinàmica i competitiva indústria turística d'avui, la gestió de lloguer vacacional s'ha convertit en un element crucial per a l'èxit i la maximització de la rendibilitat de les propietats dedicades a l'hostalatge temporal. A Solfinc, entenem profundament com la...

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

És obligatori tenir assegurança de llar a Barcelona?

A Barcelona, la decisió de contractar una assegurança de llar és crucial no només per a protegir la seva propietat, sinó també per a brindar tranquil·litat en cas d'imprevistos. A Solfinc, entenem la importància de resguardar la seva inversió immobiliària. Aquest...