Servei d’Assessories Grup Solfinc

40 anys d’experiència han permès disposar dels millors professionals per assessorar-te.

 

Disposem d’assessoria jurídica, assessoria fiscal & laboral, de mediació, arquitectura, d’assegurances i hipotecària. Qualsevol assumpte relacionat amb les diferents àrees serà analitzat i resolt pel nostre equip.

La primera consulta és totalment gratuïta per al client del Grup Solfinc per la seva fidelitat i confiança en nosaltres.

Accedeix a les nostres Assessories:

JurídicaFiscal & LaboralMediacióArquitecturaAssegurancesHipotecària

Assessoria fiscal-laboral

Les normes tributàries són canviants i és imprescindible conèixer-les. El desconeixement d’una novetat o simplement una mala interpretació de la mateixa pot portar conseqüències negatives per als nostres clients en forma de recàrrecs i sancions.

Si ets empresari has d’estar degudament assessorat de com afecten al teu negoci aquests canvis.

I si no ets empresari no queda al marge del coneixement de les lleis. Qualsevol operació de compra venda o lloguer d’un immoble té repercussions fiscals. Si desitges fer alguna operació d’aquest tipus, des de Grup Solfinc t’aconsellem que t’assessoris prèviament de les implicacions tributàries que comportarà l’operació.

Recorda que si és client de Grup Solfinc la primera consulta és gratuïta.

Més informació

Les novetats fiscals sempre impliquen un temps d’adaptació, i sobretot, obliguen a estar ben informat. Amb l’assessoria fiscal de Grup Solfinc podràs conèixer per endavant com t’afectaran els canvis fiscals en el seu negoci, venda i/o lloguer del seu habitatge, patrimoni etc. Com per exemple els impostos de societats, IVA o IRPF.

En Grup Solfinc t’ajudem a prendre decisions abans que sigui tard. Comunica’ns la teva adreça postal o correu electrònic i t’avisarem amb antelació els venciments d’impostos i les novetats fiscals.

El nostre equip de fiscalistes t’ofereix assessorament i gestió en els següents àmbits:

 • Creació d’empreses
 • Gestió fiscal, comptable, mercantil i laboral de la seva empresa
 • Declaracions d’IVA, IRPF i Impost de Societats.
 • Comptabilitat, balanços, comptes i llibres oficials.
 • Atenció de requeriments, presentació de recursos a l’Administració.
 • Modificacions societàries
 • Nòmines, Seguretat Social, formalització de contractes de treball.
 • Inspecció de Treball i Seguretat Social.
 • I a més, qualsevol gestió en els diferents Registres (Propietat, Mercantil) així com en la Direcció general de trànsit

Assessoria d’assegurances

Escollir la millor assegurança i al millor preu d’entre tots els que existeixen al mercat, no és tasca fàcil, per això en Grup SOLFINC estudiem el teu cas en particular i t’assessorem per triar el més adequat a les teves necessitats.

Ens dediquem principalment a les àrees de: comunitats de propietaris, finques, comerços, locals, responsabilitat civil, llar, garantia de lloguers, vehicles, estalvi, vida i decessos..

La primera consulta és totalment gratuïta per ser client de Grup Solfinc.

Més informació

Escollir el millor segur i al millor preu d’entre tots els que existeixen al mercat, no és tasca fàcil, per això en Grup SOLFINC estudiem el teu cas en particular i t’assessorem per triar el més adequat a les teves necessitats.

Ens dediquem principalment a les àrees de: comunitats de propietaris, finques, comerços, locals, responsabilitat civil, llar, garantia de lloguers, vehicles, estalvi, vida i decessos.

T’ajudem també a:

 • Valorar la correcta cobertura del risc
 • Interpretar la “lletra petita” de les pòlisses
 • Gestionar adequadament els sinistres

I recordi que per ser client de qualsevol dels departaments de Grup Solfinc la primera consulta és totalment gratuïta.

Assessoria jurídica

Davant qualsevol dubte en temes legals és bàsic i crucial informar-se abans d’actuar.

Per això, l’assessoria jurídica de Grup Solfinc t’ajudará garantitzant estar a les millors mans.

La primera consulta és totalment gratuïta per ser client de Grup Solfinc.

Més informació

Davant qualsevol dubte en temes legals és bàsic i crucial informar-se abans d’actuar.

Per això, l’assessoria jurídica de Grup Solfinc li ajudarà garantint-li estar a les millors mans.

Treballem totes aquestes especialitats:

 • Dret civil i mercantil
 • Arrendaments urbans
 • Llei de propietat horitzontal
 • Dret successori
 • Herències
 • Dret immobiliari
 • Estrangeria
 • Dret societari
 • Dret concursal
 • Dret penal
 • Judici de faltes
 • Accidentis
 • Responsabilitat civil
 • Responsabilitat penal
 • Reclamació de danys i perjudicis
 • Dret de família
 • Divorcis i nul·litats
 • Jurisdicció de menors
 • Negociació de conflictes
 • Transaccions
 • Execucions
 • Dret laboral

Assessoria d’arquitectura

En Grup Solfinc t’ajudarem a solucionar les dificultats tècniques i legals que comporta qualsevol procés d’obres i reformes del teu immoble.

La primera consulta és totalment gratuïta per ser client de Grup Solfinc.

Més informació

Estem especialitzats i acreditats entre d’altres, en totes aquestes especialitats:

 • Projectes d’Arquitectura i Urbanisme.
 • Projectes, Direcció d’Obra, Estudi Bàsic de Seguretat i Salut d’edificació en general.
 • Projectes de Rehabilitació d’edificis.
 • Diagnosi estructural d’edificis prèvia a l’execució d’obres.
 • Serveis tècnics per l’execució d’ Obres de Reforç.
 • Informes I.T.E., Manteniment d’edificis i servei de “Tècnic de Capçalera”.
 • Assessorament i gestió en Conservació i Manteniment d’Edificis..
 • Programes de Rehabilitació d’Edificis.
 • Certificats d’Habitabilitat i tramitació de Cèdules d’Habitabilitat.
 • Certificats d’Eficiència Energètica (C.E.E.) i registre a l’I.C.A.E.N.
 • Actuacions Judicials Pericials.
 • Serveis tècnics per a la Legalització d’Activitats.
 • Informes, Dictàmens i Certificats Tècnics.
 • Valoracions Inmobiliàries.
 • Reconeixements i consultes tècniques.
 • Aixecament de plànols.
 • Projectes d’Urbanització i Parcel·lació.
 • Redacció de Plans d’Emergència.

Assessoria hipotecària

A través del nostre consultor hipotecari, registrat en l’Institut Nacional de Consum (INC), posem a la disposició dels nostres clients un assessorament especialitzat i personalitzat

La primera consulta és totalment gratuïta per ser client de Grup Solfinc.

Més informació

A través del nostre Consultor hipotecari, registrat a l’Institut Nacional de Consum (INC), posem a disposició dels nostres clients un servei altament especialitzat i personalitzat en la recerca de finançament de préstecs hipotecaris través de les entitats financeres, per:
Adquisició de primer habitatge. (Hipoteques adaptades a les necessitats dels clients. Les millors ofertes del mercat.)
Compra de segona habitatge.
Autopromoció.
Inversió per a lloguer.
Hipoteques per no-residents. (Estrangers que desitgen invertir a Barcelona)

Avantatges:
– Especialitzat en clients particulars.
– Informació orientada al màxim detall per escollir la millor opció de finançament.
– Una primera visita orientada a entendre millor que aspectes cal tenir en compte an la gestió d’un préstec hipotecari.
– Saber escoltar que necessiten els nostres clients, per poder informar millor les seves possibilitats de finançament
– Tenir tota la informació de les Entitats financeres per a una sola visita resoldre dubtes i valorar opcions.
– Alt coneixement de les polítiques de risc i de preus de les Entitats financeres. Actualització constant.
– Excel·lent relació amb les entitats financeres per poder proposar ofertes excepcionals als nostres clients.

Assessoria de mediació

En Grup Solfinc apostem per un sistema personalitzat de resolució de conflictes: la mediació. . Sistema en fase de creixement al nostre país, però amb clara implantació a Europa i llarga tradició a Amèrica i especialment a Estats Units, on va néixer el procediment. No és l’únic sistema alternatiu de resolució de conflictes als procediments judicials, però sí és el que aporta resultats més sòlids i ràpids perquè els acords els construeixen les mateixes parts amb l’acompanyament del mediador.

La primera consulta és totalment gratuïta per ser client de Grup Solfinc.

Més informació

En Grup Solfinc apostem per un sistema personalitzat de resolució de conflictes: la mediació. Sistema en fase de creixement al nostre país, però amb clara implantació a Europa i llarga tradició a Amèrica i especialment a Estats Units, on va néixer el procediment. No és l’únic sistema alternatiu de resolució de conflictes als procediments judicials, però sí és el que aporta resultats més sòlids i ràpids perquè els acords els construeixen les mateixes parts amb l’acompanyament del mediador.

Per això s’ha conjugat, a partir dels mediadors professionals del Departament jurídic i d’arquitectura de Grup Solfinc Asesorias, la possibilitat de donar servei a aquelles persones que vulguin confiar en la mediació per resoldre les seves controvèrsies.

Ens trobem davant un procés àgil, voluntari, molt més econòmic que la via judicial que, en aquest context, només seria un últim recurs en cas que no hi hagués forma que les parts aconseguissin un acord parcial o total.

Una de les principals característiques de la Mediació és que totes les parts s’impliquen i guanyen. Per contra, en un procediment judicial decideix el jutge, i una part guanya i l’altra perd.

La garantia dels professionals que actuen com a mediadors és la que es regeix pels principis informadors de la mediació que són la voluntarietat de les parts (no hi ha mediació si les parts no volen), la confidencialitat del procés (la informació que surt durant la mediació es queda dins de la mediació, no pot utilitzar-se fos del mateix procés), així com la imparcialitat i neutralitat del mediador (aquest, a part de ser imparcial, no pot aportar solucions, només acompanya en el procés).

Servei d’assessories

7 + 7 =