Subvencions per a la contractació de persones joves

febr. 9, 2022 | Últimes entrades

En data 22 de novembre de 2021, es va publicar l’Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la contractació de persones joves per fomentar l’ocupació i la contractació de persones joves en situació d’atur.

Els joves tenen greus dificultats per incorporar-se al mercat de treball ja des de fa anys. De fet, des de la crisi del 2008 l’atur juvenil no ha deixat de ser un dels principals problemes de la nostra societat. Per acabar de reblar aquesta dificultat, atesa la precarietat i la volatilitat de les seves relacions laborals, els joves han estat també el col·lectiu més damnificat pels efectes de la pandèmia en el mercat de treball.

En aquest context es considera prioritari intervenir, mitjançant el foment de l’ocupació i la contractació, per afavorir l’ocupabilitat de les persones joves que no poden subscriure una relació laboral sota la modalitat de contracte en pràctiques, però que tenen l’actitud, aptitud i competències per optar a una contractació laboral de cara a la seva inserció futura de qualitat en el mercat de treball.

Subvencions per a la contractació de persones joves a l’atur (SOC)

Entitats beneficiàries: Persones físiques o jurídiques privades i comunitats de béns, amb capacitat per subscriure, com a empresàries, un contracte de treball, així com les cooperatives de treball associat.

Persones destinatàries: Persones joves majors de 16 i menors de 30, incloses les persones amb discapacitat inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

 • Són subvencionables els contractes indefinits i la jornada completa.
 • Els contractes es poden iniciar fins al 28 de febrer de 2022 i han de finalitzar com a màxim el 27 de febrer de 2023.
 • L’import mensual de la subvenció és de 1.473,71€ i fins a un màxim de 12 mesos (17.684,52€).
 • El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària per aquesta convocatòria de subvencions, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la
  plantilla de l’entitat beneficiària, excepte quan es tracti d’una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada en què el nombre màxim de contractes
  subvencionables serà 1.
 • Presentació sol·licituds: del 31 de desembre de 2021, a les 9.00 hores i fins al dia 31 de març de 2022, a les 15.00 hores.
 • La sol·licitud sempre s’ha de fer per 12 mesos. Si el contracte finalment no arriba als 12, es farà una revocació proporcional al temps que hagi mancat per arribar-hi.
 • Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar per mitjans telemàtics, una vegada formalitzat el contracte, a través d’aquest enllaç.

Subvencions per a la contractació en pràctiques de persones joves (SOC)

Entitats beneficiàries: Persones físiques o jurídiques privades i comunitats de béns, amb capacitat per subscriure, com a empresàries, un contracte de treball, així com les cooperatives de treball associat.
Persones destinatàries: Persones joves majors de 16 i menors de 30, incloses les persones amb discapacitat inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) i amb títol universitari o d’FP de grau mig o superior (o títols oficialment equivalents), o certificat de professionalitat, que habiliti per a l’exercici professional i resta de requisits del contracte en pràctiques.

 • Són subvencionables els contractes en pràctiques amb una durada mínima d’un any i jornada completa.
 • El lloc de treball, objecte del contracte subvencionat, ha d’estar relacionat amb la titulació de la persona contractada.
 • Els contractes es poden iniciar fins al 28 de febrer de 2022 i han de finalitzar com a màxim el 27 de febrer de 2023.
 • L’import mensual de la subvenció és de 1.473,71€ i fins a un màxim de 12 mesos (17.684,52€).
 • El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària per aquesta convocatòria de subvencions no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de l’entitat beneficiària, excepte quan es tracti d’una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada en que el nombre màxim de contractes
  subvencionables serà 1.
 • Termini presentació sol·licituds: del 31 de desembre de 2021, a les 9.00 hores i fins al dia 31 de març de 2022, a les 15.00 hores.
 • La sol·licitud sempre s’ha de fer per 12 mesos. Si el contracte finalment no arriba als 12, es farà una revocació proporcional al temps que hagi mancat per arribar-hi.
 • Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar per mitjans telemàtics, una vegada formalitzat el contracte, a través d’aquest enllaç.

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebook, Instagram o Twitter per veure més contingut del sector.

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Nova llei d’habitatge: Preguntes freqüents

Ha entrat en vigor la nova Llei d'Habitatge que entra en vigor demà. A continuació, us presentem les preguntes més recurrents que hem rebut sobre la nova llei. Quan ha entrat en vigor la nova llei d'habitatge? La llei va entrar en vigor el dia 26 de maig de 2023 però,...

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

La Nova Llei d’Habitatge: Transformant el mercat immobiliari

En els darrers anys, l'habitatge s'ha convertit en un dels temes més importants i polèmics a la societat. Els preus alts, la manca d'accessibilitat i les dificultats per trobar una llar adequada han generat preocupació i malestar entre la població. Tot i això,...