Contacte

Valorem el teu pis

Blog i notícies

Àrea Client

Club Solfinc

Àrea Client

Taula de despeses de Cancel·lació registral d’una Hipoteca

gen. 17, 2024 | Inmobiliaria

La cancel·lació d’una hipoteca és una fita important en la vida financera de qualsevol persona. Suposa el final d’un pagament important en les nostres vides. En aquest article, explorarem en detall què implica la cancel·lació d’una hipoteca, com dur-la a terme, els costos associats, els moments adequats per fer-ho i què succeeix amb la vinculació bancària. A més, presentarem una taula de despeses de cancel·lació registral d’hipoteca on informa del preu mitjà que sol costar cancel·lar la hipoteca. A Solfinc, a més d’oferir serveis d’administració de finques, comptem amb una agència immobiliària per assistir-te en tots els aspectes relacionats amb la teva propietat, incloent-hi la gestió d’hipoteques.

En què consisteix la cancel·lació registral de la hipoteca?

La cancel·lació d’una hipoteca implica alliberar una propietat de la càrrega financera d’un préstec hipotecari. Quan es paga completament el préstec, és necessari cancel·lar la hipoteca registrada en la propietat per establir la propietat lliure de gravàmens.

Les opcions de cancel·lació d’hipoteca són:

 • Amortització anticipada de la hipoteca: consisteix en pagar la hipoteca abans de la finalització del termini del préstec.
 • Pagament de l’última quota de la hipoteca: quan es salda el deute abonant l’últim pagament del préstec.
 • Alliberament de les càrregues de l’habitatge: una vegada pagada l’hipoteca, s’ha de procedir a deixar constància en el Registre de la Propietat que el pagament s’ha completat perquè l’habitatge no tingui cap mena de càrregues, especialment, si el que es pretén és vendre-la.

La cancel·lació del préstec hipotecari només és necessària si es pretén vendre l’habitatge o sol·licitar una nova hipoteca.

Si no és així, el Registre de la Propietat eliminarà la càrrega de l’habitatge de manera automàtica en un termini de 20 anys des que s’ha acabat de pagar.

És recomanable fer-ho res més abonar l’última quota per evitar-se problemes en cas de mudances o canvis en les entitats bancàries.

Quan es pot cancel·lar la hipoteca?

La hipoteca es pot cancel·lar una vegada que s’ha pagat el préstec completament. No obstant això, existeixen algunes situacions en les quals s’ha de cancel·lar la hipoteca en el Registre:

 1. Venda de l’immoble.
 2. Amb el pagament de l’última quota al banc.
 3. Millora de les condicions amb una hipoteca nova: si s’ha sol·licitat una subrogació de la hipoteca o novació de la hipoteca i l’entitat bancària no les ha concedit, una opció és signar un nou préstec encara que aquesta operació és bastant cara. Per contractar una nova serà necessari cancel·lar la hipoteca en el registre, acte que farà el nou gestor del banc en el moment de sol·licitar la nova.
 4. Utilitzar l’habitatge com a garantia d’una nova hipoteca: si el que es pretén és la compra d’un altre immoble i es vol posar l’habitatge ja pagat com a garantia, l’entitat bancària demanarà que estigui lliure de càrregues, per la qual cosa serà imprescindible cancel·lar-la en el Registre.

Com realitzar la cancel·lació registral de la hipoteca?

Per cancel·lar una hipoteca, s’han de seguir certs procediments legals i financers. Això inclou pagar el saldo pendent del préstec, obtenir un certificat de deute zero del banc i presentar la documentació adequada davant el registre de la propietat.

Cancel·lar hipoteca sense intermediaris

Si es disposa del temps necessari, podem cancel·lar la hipoteca pel nostre compte per estalviar-nos costos. Aquesta opció no és recomanable donat que és un tràmit llarg de realitzar i tediosa. Els passos a seguir són:

 • Sol·licitar el certificat de deute zero: Document que aporta el banc, en el qual es demostra que ja s’ha acabat de pagar la hipoteca. No ens han de cobrar res per ell, la seva emissió és gratuïta.
 • Notaria: Redactarà l’escriptura de cancel·lació de la hipoteca. Haurà de ser signada per l’apoderat del banc.
 • Model 600 de l’impost sobre actes jurídics documentats: Serà necessari acudir a Hisenda amb l’escriptura, per emplenar i segellar el model 600 de l’IAJD.
 • Registre: S’ha de presentar en el Registre de la Propietat l’escriptura de cancel·lació i una còpia de l’IAJD que ha emès Hisenda. Després de 15 dies, es posaran en contacte per recollir els documents i pagar la corresponent factura.

Cancel·lar hipoteca amb una entitat bancària

L’entitat bancària ofereix el servei de cancel·lar la hipoteca amb la gestoria que col·labora. Encara que és l’opció més còmoda també pot ser la més cara, ja que aquestes gestories solen ser costoses i l’entitat podria demanar un pagament per la intermediació.

Cancel·lar hipoteca amb una gestoria

En moltes ocasions és recomanable posar tot aquest paperam en mans d’una gestoria que no tingui relació amb el banc. Cancel·lar la hipoteca amb una gestoria independent és la millor opció, ja que cobrarà menys que la que proporcioni l’entitat i s’encarregarà de fer tots els tràmits. Això alliberarà al propietari de realitzar qualsevol mena de gestió, estalviant-li temps.

Quant costa cancel·lar la hipoteca?

Els costos associats amb la cancel·lació d’una hipoteca poden variar. Inclouen els honoraris del notari, impostos, i les despeses registrals. Aquests costos depenen de l’import del préstec, les tarifes vigents i les regulacions locals.

Taula de Despeses de Cancel·lació Registral d’una Hipoteca

Aquesta taula proporciona una visió general de les despeses comunes que els propietaris poden trobar durant el procés de cancel·lació d’una hipoteca. És important tenir en compte que aquests costos poden variar segons la ubicació, el prestamista i altres factors específics del cas.

Taula despeses cancel·lació hipoteca

Cas pràctic d’una cancel·lació d’hipoteca

Tenint en compte les dades anteriors, i prenent com a referència un valor mitjà, en la següent taula de despeses de cancel·lació registral d’una hipoteca, calcularem les despeses a pagar:

Cas pràctic cancel·lació hipoteca

Conclusió

La cancel·lació d’una hipoteca és un pas important cap a la llibertat financera. Comprendre els aspectes legals, financers i temporals d’aquest procés és essencial per evitar complicacions. La taula de despeses de cancel·lació registral d’hipoteca proporciona una visió clara dels costos associats. Recorda que és fonamental mantenir una comunicació constant amb el banc i considerar totes les implicacions abans de prendre qualsevol decisió.

Si tens més preguntes sobre aquest tema o necessites orientació addicional, no dubtis a posar-te en contacte amb nosaltres a través dels formularis de la web. Estem aquí per ajudar-te en cada pas del camí!

D’altra banda, segueix el nostre contingut en el BlogFacebookInstagram o Twitter per a més contingut del sector.

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

Em pot demanar un veí la meva llicència d’obra?

En l'àmbit de l'administració de comunitats, una llicència d'obra és un document essencial emès per les autoritats pertinents que autoritza legalment l'execució de treballs de construcció, renovació o modificació en una propietat. Aquestes llicències garanteixen que...